“มีชัย” จี้ “ทักษิณ-ขันที” รับผิดชอบตามรัฐธรรมนูญ หลังศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอน พ.ร.ฎ.2 ฉบับที่เกี่ยวกับการแปรรูป กฟผ. ระบุในการบริหารแผ่นดินต้องรับผิดชอบต่อสภาในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี พร้อมยกโมเดลนายกฯ เกาหลีให้ตัดสินใจ แค่ตีกอฟล์ยังต้องลาออก