เพิ่งกลับมาจากเมืองน่าน พานักศึกษาออกไปศึกษานอกสถานที่ไม่ได้หมุนตัวเข้าหน้าคอมพิวเตอร์มาเล่าเรื่องราวหลังจากที่ได้ไปตราดมา

ขากลับทางทีมที่ไปให้ความเห็นว่าเนื้อหาหนักแต่ก็ได้แนวควาคิดมากมายที่จะกลับมาทำงานกองทุนแล้วรเราก็แลกเปลี่ยนกันว่าจะทำงานตามหน้าที่ของแต่ละคนเพื่อที่จะได้ไปนำเสนอที่สงขลา

พรุ่งนี้จะเข้าไปในชุมนเพื่อดูความเปลี่ยนแปลง

ที่ต้องรีบเลิกเพราะตอนนี้แย่งหลานที่เล่นเกมส์อย่ เดี๋ยวโดนเคือง