การฝึกงานในวันที่ 24 มีนาคม 2549

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง core 4 และ core 5 และการลงโปรแกรมป้องกันไวรัส AVG

        ในวันนี้ได้ทำการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส AVG ลงบนวินโดวส์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.grisoft.com/doc/289/lng/us/tpl/tpl01

         นอกจากนี้ยังได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของความแตกต่างระหว่างลินุกซ์ fedora core 4และ core 5 ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก http://gotoknow.org/archive/2006/03/24/15/29/10/e20639

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงาน(วรรณวรางค์)ความเห็น (0)