การจริงใจ  หรือ  มีน้ำใจ

การจริงใจกับใครสักคน  จะผิดไหม  แต่ถ้าเราจริงใจกับคนทุกคนแต่เขากลับไม่จริงใจกับเรานี่ซิ  ใครจะเป็นคนที่เสียความรู้สึก  ความรู้สึกที่เสียไปแล้วคงย้อนกลับมาไม่ได้แล้ว  อยากจะบอกว่าการถนอมน้ำใจกันดีกว่า  หักล้างน้ำใจกันโดใช้คำพูดหรือกิริยา  ท่าทางบงบอก  ที่ทำให้เสียความรู้สึก  อยากรู้ว่าเสียความรู้ไปแล้ว  ถ้ากลับมาดีกันนี่ซิจะเข้าหน้ากันติดหรือ  อยากจะบอกว่าความนาจะเป็นไปได้มีไหม  ที่จะเชื่อมต่อความสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันมาตลอดระยะเวลา  และขณะนั้นต้องเจอกันไม่ว่าที่ไหน