ศูนย์ฝึกอบรมศาสตร์และศิลป์การเรียนรู้ทางการศึกษา เป็นหน่วยงานที่เพิ่งได้มีการดำเนินงานมาเมื่อต้นเดือนมกราคม 2549  ทำหน้าที่ด้านการฝึกอบรมด้านการพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้กับคณะจารย์ ใน มมส  ซึ่งต้องเริ่มต้นในการจัดตั้งการบริหารงานใหม่  รวมถึงการทำควบคุมภายในด้วยค่ะ    จึงอยากจะขอคำแนะนำในการเริ่มต้นการทำควบคุมภายใน  และขออาสามัครพี่เลี้ยงด้วยค่ะ   ขอบคุณมากค่ะ