หน่วยงานใหม่จะเริ่มต้นทำควบคุมภายในอย่างไรบ้าง

ศูนย์ฝึกอบรมศาสตร์และศิลป์การเรียนรู้ทางการศึกษา เป็นหน่วยงานที่เพิ่งได้มีการดำเนินงานมาเมื่อต้นเดือนมกราคม 2549  ทำหน้าที่ด้านการฝึกอบรมด้านการพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้กับคณะจารย์ ใน มมส  ซึ่งต้องเริ่มต้นในการจัดตั้งการบริหารงานใหม่  รวมถึงการทำควบคุมภายในด้วยค่ะ    จึงอยากจะขอคำแนะนำในการเริ่มต้นการทำควบคุมภายใน  และขออาสามัครพี่เลี้ยงด้วยค่ะ   ขอบคุณมากค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอบรมศาสตร์และศิลป์การเรียนรู้ทางการศึกษาความเห็น (3)

ภาวินี ตสน.
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

ในการจัดทำรายงานควบคุมภายใน ในส่วนของหน่วยงานที่จัดตั้งใหม่ต้องปฏิบัติดังนี้

1. ถ้ายังไม่มีคู่มือคำแนะนำ : การจัดทำรายงานควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.สามารถติดต่อได้ที่หน่วยตรวจสอบภายในค่ะ

2. หน่วยงานมีขอบเขตงานที่จะประเมินเพื่อการบรรลุภารกิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดกรอบไว้ 5 ข้อด้วยกัน (ขอสำเนาได้ที่ ตสน.มมส)

 ถ้าศึกษาคู่มือในเบื้องต้น ยังมีข้อสงสัยหน่วยตรวจสอบภายในยินดีเป็นพี่เลี้ยงค่ะ

 

ภาวินี ตสน.
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

ในการจัดทำรายงานควบคุมภายใน ในส่วนของหน่วยงานที่จัดตั้งใหม่ต้องปฏิบัติดังนี้

1. ต้องมีคู่มือคำแนะนำ : การจัดทำรายงานควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ถ้ายังไม่มีสามารถติดต่อได้ที่หน่วยตรวจสอบภายในค่ะ

2. หน่วยงานต้องมีขอบเขตงานที่จะประเมินเพื่อการบรรลุภารกิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดกรอบไว้ 5 ข้อด้วยกัน (ขอสำเนาได้ค่ะ)

 ถ้าศึกษาคู่มือในเบื้องต้น ยังมีข้อสงสัยหน่วยตรวจสอบภายในยินดีเป็นพี่เลี้ยงค่ะ

 

พี่อุ๊ "ขอร่วมคิด"
IP: xxx.28.35.245
เขียนเมื่อ 
แล้ววันนี้ได้ทำความเข้าใจกับคำว่าการควบคุมภายในบ้างหรือยังคะ หากยังไม่เข้าใจหรือไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน ก็ให้นึกถึงหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำตลอดเวลาค่ะ