สามารถอ่านรายละเอียดได้ตามนี้นะครับ

http://gotoknow.org/file/thju2005/competency.pdf