โครงร่าง "แบบประเมินความรู้เรื่อง computer ของบุคลากร "

ขอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้รู้ในประเดนที่ควรเพิ่มเติมหรือตัดออกหน่อยนะครับ


ความเห็น (1)

เรา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

002.0..3898..04..1+-4..5997..1+-55...89002..2+-**8--++46698524331

0361331

366943.....998-0699136737

.1.19978*-8--8**7994897*33....696792898946697...

.55545

ระบบกลอกข้อมูลไม่ได้5548..58.5..699125

+-*--*+-584580....