GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การทำแบบสอบถาม

การตั้งคำถามแบบสอบถาม ICQ ด้านนิติการ

  เนื่องด้วยสำนักงาน  ป.ป.ช.มมส. มีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมหรืองานหลักของหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในด้านนิติการ  หรือด้านกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะตั้งคำถามแบบสอบถามอย่างไรบ้างคะ  หากเสนอคำถามได้จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง  เนื่องจากไม่มีในคู่มือการวางระบบควบคุมภายในเลย

ขอขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้ด้วยคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 20721
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)