เมื่อวันที่ 21 มี.ค.49   ผมได้รับเอกสาร "ทำวิทยาทานได้บุญมากกว่า" จาก ศ. เดชา  บุญค้ำ   ปรมาจารย์ด้านภูมิสถาปัตย์ของประเทศไทย   ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา ปี 2546   จึงขอนำมาลงเผยแพร่ดังนี้

ทำวิทยาทานได้บุญมากกว่า (click)

วิจารณ์  พานิช
 23 มี.ค.49