ไม่มีใครที่มีความพร้อมเสียทุกด้าน  ด้วยความที่มนุษย์ทุกคน มีความรู้สึกสุขและทุกข์เหมือนกัน มนุษย์ต้องการเพื่อนเสมอไม่ว่ายามทุกข์หรือสุข ถ้าเราทุกข์หรือผิดหวัง ก็ต้องการเพียงใครสักคนที่เห็นใจและเข้าใจ ถ้าเราสุขหรือสมหวัง ก็ต้องการเพียงใครสักคนที่ร่วมยินดีกับเราด้วยความจริงใจ  ลึกๆ ในใจจึงหวังเพียงแค่มิตรภาพที่บริสุทธิ์และยั่งยืน