เราก็ทำ KM นะ

KM

หลังจากที่ดิฉัน  ได้เข้าร่วมกิจกรรม KM กับมหาวิทยาลัยนเรศวร  ที่ทรัพย์ไพรวัลย์ฯ  จึงเกิดความคิดว่าควรจะนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของเราได้บ้าง (ไม่มากก็น้อย)

ด้วยความที่ต้องการถ่ายทอดให้คนอื่นได้ประโยชน์ร่วมกัน  ดิฉันจึงได้ปรึกษากับเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย  หลังจากที่เราทั้งสองคนได้เข้าร่วมอบรมกับมหาวิทยาลัยเพียงคนละครั้ง   เราจึงเห็นพ้องต้องกันว่า ขอทำในหน่วยงานเราบ้างน่าจะดี

จึงได้จัดกิจกรรม KM เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์วิทยบริการนอกจังหวัดพิษณุโลก ขึ้น เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2549  โดยมีดิฉัน และเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย  เป็นตัวตั้งตัวตีดำเนินการ

ก่อนการจัดกิจกรรมดิฉันเกิดความกังวลเล็ก ๆ ว่าผลที่ได้จะเป็นเช่นไร  แต่เมื่อกิจกรรมดำเนินไป  และได้จัดทำ AAR แล้ว ก็โล่งใจว่า โอเค  ได้ประโยชน์จริง ๆ   และคาดว่าจะจัดกิจกรรมเช่นนี้อีกในโอกาสต่อไปค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนอยากรู้ความเห็น (0)