-ติดตั้ง windows xp sp2

-ติดตั้ง โปรแกรมป้องกันไวรัส AntiVir PersonalEdition Classic เวอร์ชั่น 7.0

-ติดตั้งระบบปฏิบัติการ fedora core 4 เพื่อทำการเปรียบเทียบกับ fedora core 5

-ศึกษาการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส AVG โดย Download จาก http://www.grisoft.com/doc/289/lng/us/tpl/tpl01


-ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับข้อแตกต่างในการติดตั้ง Fedora core 4 & 5 และการศึกษาโปรแกรมป้องกันไวรัส AVG โดยคุณ [email protected] ได้ที่ http://gotoknow.org/archive/2006/03/24/15/29/10/e20639