การทำเว็บไซต์ www.

การเขียนเว็บเป็นของตัวเองอาจจะต้องใช้เวลาในการทำคุณว่าจริงหรือเปล่าการทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั้นเป็นเรื่องง่าย  ๆ  แต่ต้องอาศัยประสบการณ์และการเรียนรู้  การเขีบยเว็บ  เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  การทำเว็บใครไม่เข้าใจปรึกษาได้ตอนนี้ทำอยู่  1  เว็บรอสำเร็จก่อนแล้วจะบอก  แต่คิดว่าคนหลาย  ๆคนทำเป็นกันแล้วใช่ไหมคะเด็ก ๆ มีเว็บเป็นของตัวเองยังคะ