วันเปิดงาน

 

      วันนี้(23มี.ค.49)เวลา 18.30 น.ดร.ประวิช รัตนเพียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...

ได้เป็นประธานเปิดงานตราดรำลึกครบรอง 100 ปี โดยประชาชนชาวตราดจำนวนมากเข้าร่วมงาน นายบุญช่วย เกิดสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในนามของคณะกรรมการจัดงานวันตราดรำลึก ครบรอบ 100 ปี กล่าวว่า จังหวัดตราด เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน เดิมชื่อ บ้านบางพระ เมืองตราดต้องสูญเสียอิสรภาพตกไปอยู่ในความครอบครองของฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2447 แต่ด้วยพระปรีชาชาญแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ที่พระองค์ทรงดำเนินวิเทโศบายทางการเมือง จนฝรั่งเศสจำต้องตกลงยินยอมทำสัญญาคืนเมืองตราดกลับสู่สยามประเทศอีกครั้งหนึ่ง โดยลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2449 หลังจากยึดครองเมืองตราดมาเป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน 7 วัน การทำสัญญาครั้งนั้น พระองค์มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญยิ่งที่จะคงเมืองตราดไว้เป็นของสยามประเทศ จึงจำเป็นต้องยินยอมยกเมืองพระตะบอง เสียมราฐ และศรีโสภณให้ฝรั่งเศสแทน แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถอันเป็นอัจฉริยะ ที่ทรงมีต่อชาวตราดอย่างใหญ่หลวง พี่น้องประชาชนชาวตราดต่างได้พร้อมใจกันจัดงานวันตราดรำลึกขึ้นในวันที่ 23 มีนาคม ของทุกปี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ตั้งแต่ปี 2515 เป็นต้นมา จนถึงครั้งนี้ รวมเวลา 34 ปี และปีนี้ถือว่าเป็นปีที่มีความสำคัญ ที่จังหวัดตราดกลับคืนสู่อิสรภาพครบรอบ 100 ปี


        สำหรับการจัดงานวันตราดรำลึกครบรอบ 100 ปีในปีนี้ ทุกภาคส่วนได้พร้อมใจกันจัดงานให้มีความยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา ในระหว่างวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2549 รวม 5 วัน 5 คืน กิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย พิธีทำบุญเมือง ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 100 รูป พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
      การแสดงแสงเสียงและสื่อผสม “เรื่อง 100 ปีแผ่นดินตราด เกริกประกาศเกียรติชาติไทย” โดยศุภักษร จัดสร้างและกำกับการแสดง การร่วมรับประทานอาหารฉันท์พี่น้องชาวตราดและชาวตราดคืนถิ่น การจัดนิทรรศการและออกร้านของส่วนราชการและภาคเอกชน และการแสดงมหรสพหลากหลาย… นายบุญช่วย เกิดสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ชาวจังหวัดตราดร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่พระองค์ทรงดำเนินวิเทโศบายทางการเมืองจนทำให้ฝรั่งเศสยินยอมทำสัญญาคืนเมืองตราดสู่สยาม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2449 หรือเมื่อ 100 ปีที่แล้ว โดยงานปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 ถึง 27 มีนาคม 2549 บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด ภายในงานประกอบไปด้วยการออกร้านของดีเมืองตราดจากทุกอำเภอ, อาหารพื้นบ้าน, ขนมพื้นเมือง, นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองตราด, การแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และการแสดงแสง เสียง และการแสดงสื่อผสมเรื่อง “100 ปีแผ่นดินตราด เกริกประกาศเกียรติชาติไทย” ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมฉลองเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช อีกด้วย.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.trat.go.th