การคัดกรองประเภทผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน นี้เป็นการทำงานช่วงต้นของการบริการในงานอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ซึ่งรับผิดชอบโดยพยาบาล จึงเรียกว่าพยาบาลคัดกรอง แท้ที่จริงแล้ว มาจากศัพท์ภาษาฝรั่งคำว่า Triage ซึ่งแปลเป็นไทยว่า"คัดแยก" แต่ก็ไม่เห็นโรงพยาบาลใด เรียกพยาบาล ว่าพยาบาลคัดแยก จึงขอใช้ ว่าพยาบาลคัดกรองตามที่นิยมกัน น่าจะดีกว่า

ทำไมต้องคัดกรองผู้ป่วย เพราะที่ฉุกเฉินต้องด่วนอยู่แล้ว

เป็นเพราะว่า โดยปกติแล้ว จำนวนผู้ใช้บริการจะ มากกว่าแพทย์/พยาบาล

จึงจำเป็นต้องลำดับว่าใครด่วนมากที่สุด ที่ต้องพบ แพทย์ก่อน

การคัดกรองผู้ป่วย

พยาบาลมีสมรรถนะอย่างไร? มีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรบ้าง? 

เครือข่ายพยาบาลอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ที่ทำงานตั้งแต่1-20ปี

สมรรถนะของพยาบาลคัดกรอง  เช่น มีความรู้เรื่องโรคและอาการฉุกเฉินต้องดี อย่างเช่น โรคที่พบบ่อย5-10 อันดับแรก มีประสบการณ์ที่ห้องฉุกเฉินอย่างน้อยต้อง2ปีขึ้นไป พยาบาลต้องผ่านการอบรมการกู้ชีพเบื้องต้นและขั้นสูง และที่สำคัญมีมนุษยสัมพันธภาพ การสื่อสารที่ดี และมีความอดทน

การปฏิบัติการคัดกรอง

1.พยาบาลจะประเมินผู้ป่วยที่มาด้วยอาการอะไร และเดินได้หรือไม่ โดยแยกประเภท เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่1Emergency=ฉุกเฉิน ต้องพบแพทย์ทันที หรือภายใน4นาที แสดงสัญญาลักษณ์สีแดง กลุ่มที่2Urgent=รีบเร่ง รอได้จะจัดให้พบแพทย์ภายใน30นาที แสดงสัญญาลักษณ์สีเหลือง กลุ่มที่3 Non urgent=ไม่รีบเร่ง อาจให้ข้อมูลให้ไปตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอก แต่หากนอกเวลาราชการ จะตรวจที่แผนกฉุกเฉินต้องรอเป็น1ชั่วโมงหรือมากกว่าจนกว่าจะตรวจผู้ป่วยกลุ่ม1และกลุ่ม2เสร็จก่อน เหมือนสัญญาณไฟจราจร*บางที่อาจแบ่งเป็น4กลุ่ม โดยเพิ่มกลุ่ม Semi Urgent=กึ่งรีบเร่ง*ทำให้มีความละเอียดเพิ่มมากขึ้น

2.พยาบาลต้องวัดสัญญาณชีพในขั้นตอนที่ 2 เป็นยืนยันด้วยหลักฐานว่าการคัดกรองนั้นตามเกณฑ์ทางการแพทย์ อย่าลืมบันทึกไว้ด้วยในบัตรตรวจโรค เป็นการสื่อสารให้แพทย์ทราบ

3.พยาบาลจะต้องร่วมทีมปฐมพยาบาลหลังจากวินิจฉัยว่ามีอาการรบกวนหรือจำเป็น โดยเฉพาะกลุ่ม1ต้องช่วยกู้ชีพ แก้ภาวะฉุกเฉิน เป็นต้น เมื่อเสร็จสิ้น ต้งส่งสัญญาณให้พยาบาลห้องตรวจรับช่วงต่อด้วย

สิ่งที่ได้จากกลุ่มบรรยากาศ ตามรูปแบบของพยาบาลอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน เอาจริงเอาจัง แต่ผ่อนคลายเพราะมีเสียงหัวเราะในกลุ่มตลอดเวลา คะ่