บทร้อยกรองเชิดชู..ครูบางลี่วิทยา

 ๔ แม่พิมพ์ อิ่มค่า

อำลาชีวิตราชการ

            ประจักษ์    ยอดเยี่ยมผู้              บริหาร          บางลี่

       สมศักดิ์    รองฯบริการ                    ก่อเกื้อ

       สุนทร       ท่านเชี่ยวชาญ               เชิงวิทย์         เคมี

       อุบลวรรณ     โอบเอื้อ                     ศิษย์สร้างสังคม

บทกลอนเชิดชูครูผู้อำลาชีวิตราชการ

โรงเรียนบางลี่วิทยา

๑๓ กันยายน ๒๕๕๑

 

สี่ชีวิต ราชการ ที่ผ่านผัน                     ได้สร้างสรรค์ เยาวชน จนก้าวหน้า

อนาคต ศิษย์สดใส ได้ปัญญา               สี่แม่พิมพ์ อิ่มค่า วิชชาทาน

บริหาร บางลี่ เกิดศรีศักดิ์                     คุณ ผอ. ประจักษ์ มหาศาล

ไอ ซี ที ดีเด่น เห็นผลงาน                    นำประสาน ศูนย์เครือข่าย ขจายขจร

เพลงอีแซว เติมเต็ม เคเอ็มใช้               จนครองแชมป์ ทั่วไทย ชื่อกระฉ่อน

เบื้องหลังหลัก ผอ.ประจักษ์ นี้แน่นอน    บุคลากร ต่างจังหวัด จัดดูงาน

แม่พิมพ์ท่าน ที่สอง รองสมศักดิ์            ร่วมเป็นหลัก เติมต่อ ก่อสร้างสาน

ชุมชนชิด ติดต่อ บริการ                       ส่งเสริมด้าน กิจกรรม นำพัฒนา

คนที่สาม แม่พิมพ์ ผู้อิ่มรัก                     สุนทร กิตติพิทักษ์ ครูคุณค่า

พิธีกร สอนเคมี ที่ลือชา                         ศาสนา ดนตรี ดีครบครัน

คนที่สี่ ครูสังคม บ่มดวงจิต                    พุทธศาสน์ สอนศิษย์ คิดสร้างสรรค์

ท่านคือครู สอนคน อุบลวรรณ              ความมุ่งมั่น ล้นเหลือ เพื่อเด็กดี

สี่แม่พิมพ์ พริ้มเพรา เฝ้าปลูกฝัง           ร่วมอบรม สอนสั่ง เด็กบางลี่

ท่านเหน็ดเหนื่อย นานนัก พักเสียที       ต่อแต่นี้ ถึงครา อำลางาน

จักจดจำ ความดี สี่ท่านสร้าง                 มิใช่เพียง เรือจ้าง ศิษย์โดยสาร

ท่านคือผู้ ประสิทธิ์ จิตวิญญาณ             ทุกดวงมาน ศิษย์พร้อม น้อมวันทา

กราบพระไตร รัตนะ ประสิทธิผล            บันดาลดล สี่ท่าน จงหรรษา

คิดสิ่งใด สมหวัง ดังจินตนา             คราวอำลา ราชการ สุขศานติ์เทอญ