โชคธำรงค์ จงจอหอ


Usernamechokthumrong
สมาชิกเลขที่19155
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อ – สกุล
นายโชคธำรงค์ จงจอหอ (กอล์ฟ 钟志坚)

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2526

ประวัติการศึกษา
1) ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2544
2) ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์-ภาษาจีนกลาง)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2549
3) หลักสูตร Mini M.B.A.(Life Science Management)
ศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย พ.ศ. 2549
4) หลักสูตรชีวสารสนเทศศาสตร์ (Hypercourse on Bioinformatics)
สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย พ.ศ. 2549
5) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ.2551

free counters