• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

กลุ่ม 13 เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน ช่วงชั้นที่ 4

นำเสนอคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน ระดับช่วงชั้นที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์
จำนวนคาบ  2 คาบ
เนื้อหาประกอบด้วย
1. การเรียงสับเปลี่ยน
2. แฟคทอเรียล

ทำไปเพราะ
1. นักเรียนมองภาพ และคำนวณเรื่องนี้ได้ยาก จะใช้คอมพิวเตอร์เพื่อให้นักเรียนมองภาพได้ง่ายขึ้น
2. ให้นักเรียนได้มองภาพการเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของได้ง่ายขึ้น
3. นักเรียนสามารถนำไปใช้ในเหตุการณ์ชีวิตประจำวันได้  สามารถตัดสินใจกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันได้

หลักการออกแบบการสอนใช้ ทฤษฎีการสอน  9  ขั้น ของ Gagne
การจัดทำใช้
1.มีแบบทดสอบก่อนเรียน บันทึกคะแนนให้นักเรียนทราบ
2. มีทดสอบหลังเรียน บันทึกคะแนนให้ครูรับทราบ
3. เนื้อหาจะประกอบด้วยเสียงพากย์ 
4. ใช้การ์ตูนระบบเอนิเมชั่น

    ผู้จัดทำ

1. นายธนกฤษ  มากบุญ
2. นางนงค์นุช ทรัพย์อนันต์
3. นางสาวดารารัตน์ ทำแกว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 20296
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

  • ความจริงเรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับ ไม่ค่อยเห็นมีใครทำ
  • ลองเสนอแนวคิดดีๆ จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก