นาย สวัสดิ์ วิชระโภชน์


พนักงานการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Username
sawats
สมาชิกเลขที่
4845
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ประวัติย่อ

ชื่อ นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์

วันเกิด วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521สถานที่เกิด  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

สถานที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ 9 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45260

ตำแหน่งหน้าที่การงาน พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามสถานที่ทำงานปัจจุบัน กองทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2540 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเหล่าล้อวิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ดพ.ศ. 2544 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ. 2544 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปว.ค.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จังหวัดนนทบุรี

พ.ศ.  2549  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท