วันที่ 3 เม.ย.49 ที่ใกล้จะถึงนี้ตาต้องนำเสนอ ส6 สร้างสรรค์/นวัตกรรม จากโครงการ PATHO OTOP1 เรื่องลดเวลาการทดสอบ "Recticulocyte count" ของคณะแพทย์ ฟังดูแล้วคงเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้นำเสนอระดับมืออาชีพหรือคุ้นเคยกับเวที แต่สำหรับตนเองมีความรู้สึกที่ตรงกันข้าม ประหม่า..ตื่นเต้น..หายใจไม่ทั่วท้อง และที่ผ่านมาหลังนำเสนอโครงการเมื่อเข้านอนหัวใจจะเต้นแรงมาก นอนไม่หลับต้องลุกขึ้นเดิน

      การนำเสนอในครั้งนี้ได้เตรียมความพร้อม โดยเริ่มจากจัดทำ Power point ด้วยการดึงความคิดออกมาเป็นตัวอักษร จัดรูปแบบข้อความ(ทำแล้วแก้ 1..2..3..- 5 ครั้ง..กว่าจะดูดี) ถ่ายทอดออกเป็นคำพูด เริ่มต้นด้วยการฝึกซ้อมพูดคนเดียว จากนั้นมีสมาชิกภายในบ้าน(ลูกๆและพ่อบ้าน)เป็นผู้ฟังให้ข้อคิดเห็นและกำลังใจ จากด่านแรกสู่ด่านที่สองมี อ.เม่ยซึ่งเป็นพี่เลี้ยงโครงการได้ดู Power point ให้พร้อมคำแนะนำและต้องซ้อมพูดกับ อ.เม่ย 2 คนก่อน รู้สึกเขินแต่ยึดคติ"อายครูบ่รู้วิชา" ที่สำคัญความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ตนเองพึงปฏิบัติ ทำให้มีความมุ่งมั่นฝึกซ้อมผลจะเป็นเช่นไรอยู่เหนือการคาดเดา แต่ทางทีมงานรู้สึกภูมิใจที่ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานในกิจกรรม ส.6 ครั้งนี้ค่ะ