การส่งเสริมการทำความดีอันเนื่องจากวันสำคัญต่างๆในรอบปี

 

            (17 มี.ค. 49) เป็นประธานการประชุม จัดโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) เพื่อหารือระดมความคิดเกี่ยวกับ การส่งสริมการทำความดีอันเนื่องจากวันสำคัญต่างๆในรอบปี โดยเฉพาะวันวิสาขบูชา ซึ่งจะมาถึงในเวลาอีกไม่นาน (12 พ.ค. 49)

            ที่ประชุมระดมความคิดได้หลากหลายและเป็นความคิดดีๆซึ่งแปลงเป็นข้อเสนอเบื้องต้นให้ดำเนินโครงการ 9 โครงการ ดังนี้
            1. โครงการบันทึกการทำความดีระหว่างเข้าพรรษา
            2. โครงการสัปดาห์ระดมธรรมเพื่อสันติสุข เทศกาลวันวิสาขบูชาโลก
            3. โครงการคืนวิถีชีวิตชาวพุทธให้สังคมไทย
            4. โครงการ 90 ล้านความดี 60 ปีทรงครองราชย์สันติภาพสู่ดวงใจ (หรือโครงการ 9 ล้านความดี ถวายในหลวง)
            5. โครงการการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ (เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง) (กำลังดำเนินการอยู่แล้ว)
            6. โครงการเขียนความดีจากใจถวายในหลวง
            7. โครงการความดีรอบตัวที่ฉันเห็น
            8. โครงการขบวนการก่อการดี (เน้นเยาวชนโดยอาศัยตัวดี-เดี๋ยวเป็นรูปธรรมในการสื่อ)
            9. โครงการพัฒนาองค์ความรู้อันเกี่ยวเนื่องในโอกาส 100 ปีท่านพุทธทาสเพื่อสังคมไทย

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
21 มี.ค. 49

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมความเห็น (0)