คนเราเกิดมาย่อมต้องมีการกระทำที่ ผิดบ้าง..ชอบบ้าง ทำชั่วบ้าง..ทำดีบ้าง มากน้อยแตกต่างกันออกไป แต่เมื่อไรที่ผู้กระทำผิดกล่าวอ้างว่า ไม่ได้เจตนา... ความผิดก็จะดูเบาบางลง จนถึงขั้นให้อภัยกันได้ก็มีมากมาย
   ถ้าคนคนหนึ่ง หรือกลุ่มหนึ่งเจตนาทำเรื่องที่เป็นการโกง เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น โดยมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนใช้ระยะเวลายาวนานเป็นปี สองปี สามปี ...อย่างนี้เรียกว่าทำผิด ทำชั่วโดยเจตนา..
   พี่เม่ยได้อ่านสมุดปกขาว  โดยสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและสภาทนายความ "รายงานการศึกษาและวิเคราะห์  เรื่องการทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์   กรณีของบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)" ที่ท่าน อ.วิจารณ์ ได้กรุณาทำลิงค์ไว้ให้ในบันทึกการเมืองไทย (25) ใครสนใจไปหาอ่านกันได้ค่ะ แค่ 27 หน้าเท่านั้นเอง
   อ่านไป..อ่านไป..อ่านยังไงก็เห็นแต่ เจตนา ทั้งนั้น.."อย่างนี้ให้อภัยไม่ได้ค่ะ"