เสนอชื่อเรื่อง:บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ช่วยให้ข้อเสนอแนะด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ชื่อเรื่อง  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โยคะเพื่อสุขภาพ สำหรับวัยผู้ใหญ่

จุดประสงค์

   1. เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โยคะเพื่อสุขภาพ สำหรับวัยผู้ใหญ่
   2. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง  คลายเครียดและควบคุมอารมณ์ได้ดี
   3. เพื่อเผยแพร่ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกโยคะ

เนื้อหาที่ใช้

  • ความหมายของโยคะ
  • ชนิดของโยคะ
  • ประโยชน์การฝึกโยคะ
  • เทคนิคการฝึกโยคะ

เหตุผล

      เนื่องจากในปัจจุบันประชาชน มีปัญหาเกี่ยวกับความเครียดเป็นจำนวนมาก ทั้งเรื่องงาน ครอบครัว หรือประเด็นร้อนตอนนี้คือการเมือง และอื่น ๆ ปัญหาเหล่านี้ส่งผลทำให้เกิดความเครียด บางคนอาจส่งผลต่อวุฒิภาวะทางอารมณ์

      การฝึกการควบคุมอารมณ์  สมาธิ  หรือสุขภาพจึงจำเป็นอย่างมาก โยคะเป็นศาสตร์การแพทย์ในการดูแลสุขภาพโดยรวม ซึ่งรวมกายกับใจผู้ฝึกไว้ด้วยกันทำให้เกิดความผ่อนคลายทางอารมณ์และยังมีสุขภาพที่แข็งแรง

      ดังนั้นสมาชิกในกลุ่มจึงมีความเห็นว่า การฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ  นำมาเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ประกอบด้วยทั้งภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีโอ จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับวัยผู้ใหญ่ และผู้ที่สนใจ

สมาชิก : นายธานินทร์  จันทสิงห์, นายจรัญ  บุญมาตา, นางสาวนิภาพันธ์ ขัยโฉม, นางสาวนัฐพร  ดีก่อผล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นัฐพร ดีก่อผลความเห็น (2)

รุจโรจน์ แก้วอุไร
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจครับ

แต่ข้อ 2

เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง  คลายเครียดและควบคุมอารมณ์ได้ดี

น่าจะไม่ใช่วัตถุประสงค์นะครับ

รุจโรจน์ แก้วอุไร
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
แนะนำว่าที่ห้องสมุดมีวีซีดีเกี่ยวกับโยคะหลายแผ่นครับ