เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยเป็นอย่างมากค่ะ  เหตุเพราะได้รับความรู้ที่ถ่ายกันมาเป็นทอดๆ จากน้อง  แรกๆ ก็ไม่ค่อยจะสนใจสักเท่าไหร่นักค่ะ เพราะยังไม่มีความรู้เรื่องนี้มากนัก  แต่เพราะน้องสาวเป็นประชาสัมพันธ์การสร้าง blog. หรือไงไม่ทราบ พูดให้ฟังบ่อยๆ ก็เริ่มสนใจ จนต้องสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกในที่สุด   และต่อไปก็จะนำข่าวสารหรือประสบการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยมาบอกเล่าให้กับผู้อ่านทุกท่านค่ะ