วันนี้นำตัวอย่างแบบฝึกทักษะการสังเกต แบบฝึกที่ 2 มาให้ดูอีกคะ  คลิกได้เลย คะ