ปัญหาสังคมในชุมชนมุสลิม...จริงๆ แล้วเราเคยวิเคราะห์กันบ้างไหมคะ..ว่ามันเกิดจากอะไร....

ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด....ปัญหาการซีนา...หรืออะไรต่างๆ มากมาย....มองดูแล้วรู้สึกเศร้ามากๆ เลยคะ..จะเห็นว่าตอนนี้การจัดลำดับความสำคัญของบาป ....ผิดพลาดมากๆ....เช่น เรื่องดอกเบี้ย...ส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องธรรมดา...พอๆ กับเรื่องการซีนาของเด็กวัยรุ่นสมัยนี้....รู้สึกเศร้าไหมละคะ...

รากเง้าของปัญหาจริงๆ มันเกิดจากอะไรละคะ...ดิฉันคิืดว่า ...ตอนนี้ชุมชนมุสลิมเราอ่อนแอมาก...ที่จริงอัลเลาะห์ทรงวางระบบการปกครองของชุมชนมุสลิมไว้เป็นอย่างดีมากๆ เลยคะ......แต่ไม่ทราบว่าคนที่มีอามานะ ตรงนั้นจะเข้าใจหรือไม่....

ดิฉัน...เข้าไปช่วยงานของกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา อยู่บ่อย ๆ มีัโอกาสได้สัมผัสกับอิหม่ามมัสยิดบ้านเหนือ...ขอเอ่ยชื่อท่านเลยนะคะ...คืิออาจารย์วิสุทธิ์  บิลล่าเต๊ะ (ยังไม่ขออนุญาติเขาเลยคะ...แต่คิดว่าคงไม่เป็นไร)  ...ชอบการทำงานของอาจารย์มาก...อาจารย์สร้างชุมชนเข้มแข็ง....ทำทุกอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นอามานะของอิหม่าม..

ท่านจัดระบบหมู่บ้านที่ดี...ตั้งแต่สิ่งแวดล้อมในชุมชน การกำจัดขยะ...อื่นๆ อีกมากมาย

สร้างโรงเรียนอนุบาลให้ชุมชน....ล่าสุด...จัดตั้งโครงการออมทรัพย์หมู่บ้าน....จัดหาที่ดินให้คนที่ยากจนในหมู่บ้าน  อยู่ใกล้มัสยิด ...เพื่อที่จะได้ช่วยและแก้ปัญหาชุัมชนได้ทั่้วถึง...สืบเนื่องจากการออมทรัพย์นี้อาจารย์ยังทำอะไรอีกมากมาย เมื่อวันอาทิตย์ ที่ผ่านมา ได้นั่้งคุยกับอาจารย์ เรื่องสวัสดิการของสมาชิืก...เลยเสนออาจารย์ไปว่าให้หักจากเงินปันผล ....มาตั้งเป็นเงินสวัสดิการ เช่น ค่ารักษาพยาบาล หรือทุนการศึกษาเด็กนักเรียน   ดิฉันชอบมากเลยคะ...และพยายามจะช่วยอาจารย์อยู่บ่อยๆ ถ้ามีโอกาส ....ดิฉันอยากเห็นชุมชนมุสลิมเราเป็นอย่างนี้มากเลยคะ.....

เห็นไหมคะ...ที่ดิฉันบอกว่าอัลเลาะห์จัดระบบมาสวยงามมันหมายถึงอะไร....สังคม มันเริ่มจากครอบครัว ....ไปสู่หมู่บ้าน....และทุกหมู่้บ้านก็มีอิหม่าม.....ซึ่งเป็นผู้ปกครอง...และจัดวางระบบของหมู่บ้าน....ดูแล...มะมุมของตัวเอง...ตามหน้าที่

และให้ทุกคน...รักษากฎของอัลเลาะห์....ก็จะ้เกิดชุมชนเข้มแข็งเองละคะ.....เราต้องช่วยกันนะคะ.....