GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ความเป็นครู

นางสาวจิตตนา ทิพย์เนตร 515100005

 

       

วามเป็นครู

           

           กรเป็นครูไม่ใช่แค่รู้ว่าวันครูคือวันที่ ๑๖ มกราคม

                        
ต่ความเป็นครูนั้นเปรียบได้กับดอกกล้วยไม้ ต้องใช้เวลานาน ต้องดูแลเอาใจใส่เราจึงจะเห็นดอกกล้วยไม้ 
            การผลิตบุคคลในวิชาชีพครูยิ่งต้องสร้างให้งดงามมาก ให้เขาเข้าใจความเป็นครูและความเป็นครูนั้น ไม่เพียงแต่จะต้องมีความรู้ทางวิชาการเพื่อจะสอนนักเรียนเท่านั้น แต่ครูยังจะต้องเป็นผู้ช่วยน
ักเรียนให้พัฒนาทางด้านสติปัญญาบุคลิกภาพ อารมณ์ และสังคมด้วย 
           ครูต้องเป็นผู้ให้ความอบอุ่นแก่นักเรียน เพื่อนักเรียนจะได้มีความเชื่อและไว้ใจครู พร้อมที่จะพบครูเวลาที่มีปัญหา  
           น
อกจากนี้ครูจะต้องเป็นต้นฉบับที่ดีแก่นักเรียน
           ถ้าหากจะถามนักเรียนตั่งแต่ชั้นประถม จนถึงนิสิตนักศึกษาขั้น
าวิทยาลัย ว่ามีใครบ้างในชีวิตของนักเรียนที่นักเรียนยึดถือเป็นต้นฉบับ นักเรียนส่วนมากจะมีครูอยู่อย่างน้อยหนึ่งคนเป็นต้นฉบับหรือตัวแบบและนักเรียนจะยอมรับค่านิยมและอุดมการณ์ของครู เพื่อเป็นหลักของชีวิต อิทธิพลของครูที่นักเรียนยึดเป็นต้นฉบับจะติดตามไปตลอดชีวิต

            มีผู้กล่าวว่า ครูเปรียบเสมือนนักศิลปินที่ปั้นรูป เพราะครูทุกคนมีส่วนในการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน
 
           แต่ผลงานของครูไม่เหมือนกับประติมากรที่พองานแต่ละชิ้นสำเร็จก็เห็นผลงาน  อาจจะตั้งให้ชมได้ หรือถ้าไม่ชอบอาจจะแก้ไขเพิ่มเติมได้ 
            ส่วนครูนั้นจะต้องรอจนนักเรียนกลับมาบอกครูว่าครูได้ช่วยเขาอย่างไร หรือมีอิทธิพลต่อชีวิตเขาอย่างไร 
            และบางครั้งการรอก็เป็นการเสียเวลาเปล่าเพราะแม้ว่านักเรียนบางคนจะคิดถึงความดีของครูแต่ก็คิดอยู่ในใจไม่แสดงออก  
            จึงทำให้คนทั่วไปรู้สึกว่าอาชีพครูเหมือนเรือจ้างมีหน้าที่ส่งคนข้ามฟากเท่านั้น ซึ่งเป็นเครื่องชี้ถึงทัศนคติทางลบที่มีต่ออาชีพครูมีส่วนทำให้บางคนตัดสินใจเลือกอาชีพครูเป็นอาชีพสุดท้าย

            นิสิตและนักศึกษาที่เลือกการเรียนวิชาที่จะเป็นครู เมื่อเรียนจบแล้วอาจจะไม่ได้เป็นครูถ้ามีอาชีพอื่นให้เลือก 
            ดังนั้นอาชีพครูจึงประกอบด้วยคน 2 ประเภท
                            คือผู้ที่รักอาชีพครู และต้องการเป็นครูจริงๆ
                            และผู้ที่ต้องเป็นครูด้วยความจำใจ   ครูประเภทนี้บางคนได้พบว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีรางวัลในใจที่ได้ช่วยเหลือนักเรียนให้เรียนรู้หรือเปลี่ยนพฤติกรรม ช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้งด้านสติปัญญาและบุคลิกภาพ จึงทำให้รู้สึกว่าเลือกอาชีพที่ถูกแล้ว 
 
                          แต่ครูบางคนมีความรู้สึกว่าตนเลือกอาชีพผิดและต้องทนอยู่เพราะอยากมีงานทำและอยากมีเงินใช้แต่ไม่มีความสุข  ครูประเภทนี้มีอันตรายเปรียบเสมือนฆาตกรนักเรียนทางดานจิตใจอย่างเลือดเย็น ทำให้นักเรียนมีความรู้สึกต่ำต้อยและคิดว่าชีวิตของตนไม่มีค่า เป็นบุคคลที่ไม่มีประโยชน์ ไม่มีความสามารถและอาจจะต้องออกจากโรงเรียนด้วยการเรียนไม่สำเร็จ มีชีวิตที่ประสบความผิดหวัง ไม่สามารถที่จะมีชีวิตที่ก้าวหน้า

           เมื่อสถานการณ์ของครูเป็นเช่นนี้แล้ว ครูจึงต้องหันมาดูตัวครูเป็นหลักก่อน
 
          ดังคำกล่าวที่ว่า “การเป็น    ตัวอย่างที่ดี คือการสอนที่ดี”

           เพราะศิษย์จะตามแบบอย่างครู
           ครูจึงต้องพัฒนาตนเองเริ่มตั้งแต่ใจรักเด็ก   
รักศิษย์ รักที่จะสั่งสอนหรือถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่น มีความตั้งใจ.......
           เรื่องความรู้สึกหรือเจตคติต่อความเป็นครูจึงเป็นเรื่องสำคัญ 
คือ เริ่มต้นที่จิตใจรักที่จะเป็นครู นั่นเอง

           เมื่อใจรักที่จะเป็นครู เพื่อประกอบอาชีพเป็นครู จึงต้องแสวงหาว่าการเป็นครูที่ดีเป็นอย่างไร เพื่อจะได้เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติตน

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 201600
เขียน:
แก้ไข:
ดอกไม้: 1
ความเห็น: 11
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (10)

ไม่ได้เลือกอาชีพครูเลย แม่เลือกให้บอกว่าเป็นครูน่ะดี มีเงินเดือนพอใช้ได้สบายๆ จึงเป็นครูจนถึงทุกวันนี้ 25 ปีแล้ว ไม่คิดทำอาชีพอื่น ไม่มีอาชีพเสริม ยินดีที่จะสอนนักเรียนทุกคน

มาให้กำลังใจค่ะ...สู้ต่อไปเพื่อนักเรียนของเรานะคะ

ครู ..ควรมีความตระหนัก ในอาชีพครู

ครู ..ควรมีใจรักในความเป็นครู

จึงจะเป็นครูที่ดีได้

เมื่อจบ มศ.3 คุณพ่อว่าเป็นลูกผู้หญิงเรียนครูเถอะ ตอนนั้นไม่รู้อะไรมากนักเลยสมัครสอบแล้วสอบได้ ปัจจุบันเป็นครู 30กว่าปีแล้วบอกตามตรงรักที่จะประกอบอาชีพนี้ แต่ทำไมปัจจุบันให้ครูทำงานด้านอื่น ๆนอกจากการสอนเยอะจัง ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาตรวจการบ้าน ผลิตสือเพื่ออแก้ปัญหานักเรียน

ผมเป็นครูมากว่า25 ปี ทำหน้าที่ตั้งแต่ผู้สอนจนถึงผู้บริหารสถานศึกษา ว้นรี้ ทำงานด้านสังคม แต่จิตวิญญาณไม่สามารถหลุดพ้นความรับผิดขอบต่อการศึกษาได้ เพราะ อยากเห็นการพัฒนาคนโดยนักพัฒนาที่มีจิตวิญญาณอย่างแท้จริง มีความสุขสนุกทุกครั้งที่จะได้ทำงานกับครู หรือทำหน้าที่เป็นผู้แบ่งปันประสบการณ์กับผู้เรียน ขอเป็นกำลังใจให้ครูผู้มีอุดมการณ์ ได้สู้ต่อไปนะครับ

ครูที่อุบาทขี้ชิดวิชา ไม่ให้เวลากับเด็กเต็มที่เอาเวลาไปทำธุรรกิจส่วนตัว ชอบใสอารมณ์กับเด็ก รบกับเมียแล้วมาใสอารมณ์เด็กครูพั้นนี้มีความเป็นครูอยู่ด้วยหรือ แทนที่จะให้คำแนะนำกับเด็กเปล่าเลยชั่วสุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เด็กเกษตรKB

การเป็นครูดีที่สุดแล้ว

ภูมใจและรักอาชีพครูที่สุดจึงตัดสินใจเรียน  ครู

ตอนนี้ผมเป็นครูอัตราจ้างครับ อายุ 23 ปี สอนในสายการงานอาชีพและเทคโนโลยี จากสาขาย่อย วิชาคอมพิวเตอร์ ในชีวิตที่ต้องอยู่ในสถานศึกษา และสอนตั้งแต่อนุบาลครับจนถึง ม.3 จนเกือบจะครบปีแล้วครับ การเป็นครูผมว่าเป็นอาชีพที่มีศักดิ์ศรีมาก แม่ค่าตอบแทนจะน้อย แต่ผมก็มีความสุขครับ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ไปยังนักเรียน เพราะการให้ความรู้แก่ศิษย์นั้น ถือเป็นการให้ทานทางด้านความรู้ ซึ่งเป็นการให้ทานที่ประเสริฐนัก กว่าการให้ทานอย่างอื่น เป็นอาชีพที่มีเกียรติ มาก และมีความสุขกับการสอนครับ เมื่อเห็นความน่ารักของเด็ก บ้างคนที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน แม้บ้างคนก็อาจจะไม่เชื่อบ้าง แต่ยังไงผมเชื่อว่าเราไม่สามารถที่จะสอนทุกคนให้ได้ดั่งใจเราทุกอย่าง ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดจากสภาพแววล้อมที่ต่างกัน มีนักเรียนมาจากหลายที่ ร้อยพ่อพันแม่ ย่อมมีความแตกต่างกันธรรมดา ดังนั้นในการสอนของผมจึงเน้นไปที่ความสนใจของนักเรียนแต่ล่ะคน ผมคิดว่าถ้าครูทุกคนมีมาตราฐานในการสอนกับเด็ก เหมือนกันหมดน่าจะเป็นตัวชี้ว่า เด็กไทยจะเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่สามารถใช้ชีวิตในสังคม มีคุณธรรมได้อย่างมีความสุข

ครูคือผู้ให้ความรู้แก่เรา เราควรเคารพครู