ความเป็นครู

ครูดี
นางสาวจิตตนา ทิพย์เนตร 515100005

 

       

วามเป็นครู

           

           กรเป็นครูไม่ใช่แค่รู้ว่าวันครูคือวันที่ ๑๖ มกราคม

                        
ต่ความเป็นครูนั้นเปรียบได้กับดอกกล้วยไม้ ต้องใช้เวลานาน ต้องดูแลเอาใจใส่เราจึงจะเห็นดอกกล้วยไม้ 
            การผลิตบุคคลในวิชาชีพครูยิ่งต้องสร้างให้งดงามมาก ให้เขาเข้าใจความเป็นครูและความเป็นครูนั้น ไม่เพียงแต่จะต้องมีความรู้ทางวิชาการเพื่อจะสอนนักเรียนเท่านั้น แต่ครูยังจะต้องเป็นผู้ช่วยน
ักเรียนให้พัฒนาทางด้านสติปัญญาบุคลิกภาพ อารมณ์ และสังคมด้วย 
           ครูต้องเป็นผู้ให้ความอบอุ่นแก่นักเรียน เพื่อนักเรียนจะได้มีความเชื่อและไว้ใจครู พร้อมที่จะพบครูเวลาที่มีปัญหา  
           น
อกจากนี้ครูจะต้องเป็นต้นฉบับที่ดีแก่นักเรียน
           ถ้าหากจะถามนักเรียนตั่งแต่ชั้นประถม จนถึงนิสิตนักศึกษาขั้น
าวิทยาลัย ว่ามีใครบ้างในชีวิตของนักเรียนที่นักเรียนยึดถือเป็นต้นฉบับ นักเรียนส่วนมากจะมีครูอยู่อย่างน้อยหนึ่งคนเป็นต้นฉบับหรือตัวแบบและนักเรียนจะยอมรับค่านิยมและอุดมการณ์ของครู เพื่อเป็นหลักของชีวิต อิทธิพลของครูที่นักเรียนยึดเป็นต้นฉบับจะติดตามไปตลอดชีวิต

            มีผู้กล่าวว่า ครูเปรียบเสมือนนักศิลปินที่ปั้นรูป เพราะครูทุกคนมีส่วนในการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน
 
           แต่ผลงานของครูไม่เหมือนกับประติมากรที่พองานแต่ละชิ้นสำเร็จก็เห็นผลงาน  อาจจะตั้งให้ชมได้ หรือถ้าไม่ชอบอาจจะแก้ไขเพิ่มเติมได้ 
            ส่วนครูนั้นจะต้องรอจนนักเรียนกลับมาบอกครูว่าครูได้ช่วยเขาอย่างไร หรือมีอิทธิพลต่อชีวิตเขาอย่างไร 
            และบางครั้งการรอก็เป็นการเสียเวลาเปล่าเพราะแม้ว่านักเรียนบางคนจะคิดถึงความดีของครูแต่ก็คิดอยู่ในใจไม่แสดงออก  
            จึงทำให้คนทั่วไปรู้สึกว่าอาชีพครูเหมือนเรือจ้างมีหน้าที่ส่งคนข้ามฟากเท่านั้น ซึ่งเป็นเครื่องชี้ถึงทัศนคติทางลบที่มีต่ออาชีพครูมีส่วนทำให้บางคนตัดสินใจเลือกอาชีพครูเป็นอาชีพสุดท้าย

            นิสิตและนักศึกษาที่เลือกการเรียนวิชาที่จะเป็นครู เมื่อเรียนจบแล้วอาจจะไม่ได้เป็นครูถ้ามีอาชีพอื่นให้เลือก 
            ดังนั้นอาชีพครูจึงประกอบด้วยคน 2 ประเภท
                            คือผู้ที่รักอาชีพครู และต้องการเป็นครูจริงๆ
                            และผู้ที่ต้องเป็นครูด้วยความจำใจ   ครูประเภทนี้บางคนได้พบว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีรางวัลในใจที่ได้ช่วยเหลือนักเรียนให้เรียนรู้หรือเปลี่ยนพฤติกรรม ช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้งด้านสติปัญญาและบุคลิกภาพ จึงทำให้รู้สึกว่าเลือกอาชีพที่ถูกแล้ว 
 
                          แต่ครูบางคนมีความรู้สึกว่าตนเลือกอาชีพผิดและต้องทนอยู่เพราะอยากมีงานทำและอยากมีเงินใช้แต่ไม่มีความสุข  ครูประเภทนี้มีอันตรายเปรียบเสมือนฆาตกรนักเรียนทางดานจิตใจอย่างเลือดเย็น ทำให้นักเรียนมีความรู้สึกต่ำต้อยและคิดว่าชีวิตของตนไม่มีค่า เป็นบุคคลที่ไม่มีประโยชน์ ไม่มีความสามารถและอาจจะต้องออกจากโรงเรียนด้วยการเรียนไม่สำเร็จ มีชีวิตที่ประสบความผิดหวัง ไม่สามารถที่จะมีชีวิตที่ก้าวหน้า

           เมื่อสถานการณ์ของครูเป็นเช่นนี้แล้ว ครูจึงต้องหันมาดูตัวครูเป็นหลักก่อน
 
          ดังคำกล่าวที่ว่า “การเป็น    ตัวอย่างที่ดี คือการสอนที่ดี”

           เพราะศิษย์จะตามแบบอย่างครู
           ครูจึงต้องพัฒนาตนเองเริ่มตั้งแต่ใจรักเด็ก   
รักศิษย์ รักที่จะสั่งสอนหรือถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่น มีความตั้งใจ.......
           เรื่องความรู้สึกหรือเจตคติต่อความเป็นครูจึงเป็นเรื่องสำคัญ 
คือ เริ่มต้นที่จิตใจรักที่จะเป็นครู นั่นเอง

           เมื่อใจรักที่จะเป็นครู เพื่อประกอบอาชีพเป็นครู จึงต้องแสวงหาว่าการเป็นครูที่ดีเป็นอย่างไร เพื่อจะได้เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติตน

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข้อคิดชีวิตครู

คำสำคัญ (Tags)#วิชาชีพครู#ครูเพื่อศิษย์#ครู#ครูดี#ครูมืออาชีพ#ความเป็นครู#องค์กรวิชาชีพครู#ข้อคิดชีวิตครู#คุณลักษณะครู

หมายเลขบันทึก: 201600, เขียน: 17 Aug 2008 @ 06:05 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 11, อ่าน: คลิก


ความเห็น (10)

เขียนเมื่อ 

ไม่ได้เลือกอาชีพครูเลย แม่เลือกให้บอกว่าเป็นครูน่ะดี มีเงินเดือนพอใช้ได้สบายๆ จึงเป็นครูจนถึงทุกวันนี้ 25 ปีแล้ว ไม่คิดทำอาชีพอื่น ไม่มีอาชีพเสริม ยินดีที่จะสอนนักเรียนทุกคน

เขียนเมื่อ 

มาให้กำลังใจค่ะ...สู้ต่อไปเพื่อนักเรียนของเรานะคะ

small teacher
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ครู ..ควรมีความตระหนัก ในอาชีพครู

ครู ..ควรมีใจรักในความเป็นครู

จึงจะเป็นครูที่ดีได้

ครูน้อย
IP: xxx.142.21.203
เขียนเมื่อ 

เมื่อจบ มศ.3 คุณพ่อว่าเป็นลูกผู้หญิงเรียนครูเถอะ ตอนนั้นไม่รู้อะไรมากนักเลยสมัครสอบแล้วสอบได้ ปัจจุบันเป็นครู 30กว่าปีแล้วบอกตามตรงรักที่จะประกอบอาชีพนี้ แต่ทำไมปัจจุบันให้ครูทำงานด้านอื่น ๆนอกจากการสอนเยอะจัง ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาตรวจการบ้าน ผลิตสือเพื่ออแก้ปัญหานักเรียน

ครูจิตวิญญาณ
IP: xxx.173.109.44
เขียนเมื่อ 

ผมเป็นครูมากว่า25 ปี ทำหน้าที่ตั้งแต่ผู้สอนจนถึงผู้บริหารสถานศึกษา ว้นรี้ ทำงานด้านสังคม แต่จิตวิญญาณไม่สามารถหลุดพ้นความรับผิดขอบต่อการศึกษาได้ เพราะ อยากเห็นการพัฒนาคนโดยนักพัฒนาที่มีจิตวิญญาณอย่างแท้จริง มีความสุขสนุกทุกครั้งที่จะได้ทำงานกับครู หรือทำหน้าที่เป็นผู้แบ่งปันประสบการณ์กับผู้เรียน ขอเป็นกำลังใจให้ครูผู้มีอุดมการณ์ ได้สู้ต่อไปนะครับ

เบวล์
IP: xxx.172.238.10
เขียนเมื่อ 

ครูที่อุบาทขี้ชิดวิชา ไม่ให้เวลากับเด็กเต็มที่เอาเวลาไปทำธุรรกิจส่วนตัว ชอบใสอารมณ์กับเด็ก รบกับเมียแล้วมาใสอารมณ์เด็กครูพั้นนี้มีความเป็นครูอยู่ด้วยหรือ แทนที่จะให้คำแนะนำกับเด็กเปล่าเลยชั่วสุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เด็กเกษตรKB

ภัคจิรา บ่อไทย
IP: xxx.173.242.78
เขียนเมื่อ 

การเป็นครูดีที่สุดแล้ว

อนาคต...ครู
IP: xxx.183.60.169
เขียนเมื่อ 

ภูมใจและรักอาชีพครูที่สุดจึงตัดสินใจเรียน  ครู

นายสมศิล พันธราช
IP: xxx.29.20.31
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ผมเป็นครูอัตราจ้างครับ อายุ 23 ปี สอนในสายการงานอาชีพและเทคโนโลยี จากสาขาย่อย วิชาคอมพิวเตอร์ ในชีวิตที่ต้องอยู่ในสถานศึกษา และสอนตั้งแต่อนุบาลครับจนถึง ม.3 จนเกือบจะครบปีแล้วครับ การเป็นครูผมว่าเป็นอาชีพที่มีศักดิ์ศรีมาก แม่ค่าตอบแทนจะน้อย แต่ผมก็มีความสุขครับ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ไปยังนักเรียน เพราะการให้ความรู้แก่ศิษย์นั้น ถือเป็นการให้ทานทางด้านความรู้ ซึ่งเป็นการให้ทานที่ประเสริฐนัก กว่าการให้ทานอย่างอื่น เป็นอาชีพที่มีเกียรติ มาก และมีความสุขกับการสอนครับ เมื่อเห็นความน่ารักของเด็ก บ้างคนที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน แม้บ้างคนก็อาจจะไม่เชื่อบ้าง แต่ยังไงผมเชื่อว่าเราไม่สามารถที่จะสอนทุกคนให้ได้ดั่งใจเราทุกอย่าง ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดจากสภาพแววล้อมที่ต่างกัน มีนักเรียนมาจากหลายที่ ร้อยพ่อพันแม่ ย่อมมีความแตกต่างกันธรรมดา ดังนั้นในการสอนของผมจึงเน้นไปที่ความสนใจของนักเรียนแต่ล่ะคน ผมคิดว่าถ้าครูทุกคนมีมาตราฐานในการสอนกับเด็ก เหมือนกันหมดน่าจะเป็นตัวชี้ว่า เด็กไทยจะเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่สามารถใช้ชีวิตในสังคม มีคุณธรรมได้อย่างมีความสุข

ปอ
IP: xxx.29.57.215
เขียนเมื่อ 

ครูคือผู้ให้ความรู้แก่เรา เราควรเคารพครู