ครูดี
เชาว์ พันธ์น้อยและคณะ

ครูดี


Username
pbrupt551
สมาชิกเลขที่
51326
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

           ครูดีเป็นชื่อที่ใช้เรียกพวกเราที่มาเรียนหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู  ที่คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  รุ่น  5 กับ รุ่น 5/1  เริ่มเรียนในเทอมที่ 1  ปีการศึกษา  2551 พวกเราได้เรียนรายวิชา ความเป็นครู  กับอาจารย์เชาว์  พันธ์น้อย  อาจารย์สนับสนุนให้พวกเราเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาชีพครู  อยากให้เผยแพร่เพื่อแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครูและผู้สนใจอื่น ๆ  พวกเราช่วยกันเขียน  แล้วนำมาเสนอในบล็อกนี้ร่วมกัน  ตั้งใจว่าเวทีนี้จะเป็นศูนย์รวมของพลังปัญญาและอุดมการณ์ของผองเราในวงการวิชาชีพครูที่จะนำมาซึ่งความเข้มแข็งของคนและสังคมไทยที่มั่นคงและยั่งยืนสืบไป

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี