ครูดี

ครูดี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Usernamepbrupt551
สมาชิกเลขที่51326
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

           ครูดีเป็นชื่อที่ใช้เรียกพวกเราที่มาเรียนหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู  ที่คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  รุ่น  5 กับ รุ่น 5/1  เริ่มเรียนในเทอมที่ 1  ปีการศึกษา  2551 พวกเราได้เรียนรายวิชา ความเป็นครู  กับอาจารย์เชาว์  พันธ์น้อย  อาจารย์สนับสนุนให้พวกเราเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาชีพครู  อยากให้เผยแพร่เพื่อแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครูและผู้สนใจอื่น ๆ  พวกเราช่วยกันเขียน  แล้วนำมาเสนอในบล็อกนี้ร่วมกัน  ตั้งใจว่าเวทีนี้จะเป็นศูนย์รวมของพลังปัญญาและอุดมการณ์ของผองเราในวงการวิชาชีพครูที่จะนำมาซึ่งความเข้มแข็งของคนและสังคมไทยที่มั่นคงและยั่งยืนสืบไป