ข้อคิดชีวิตครู

ครูดี

ครูทำอย่างไรก็ผิด

เขียนเมื่อ  
2,13018

คิดถึงอาจารย์เชาว์

เขียนเมื่อ  
1,2303

สำนึกได้เพราะ...ศิษย์

เขียนเมื่อ  
1,23110

หน้าที่ของครู

เขียนเมื่อ  
7,3706

คุณค่าครูดูที่.....?

เขียนเมื่อ  
2,3132

ทำไมถึงอยากเป็นครู

เขียนเมื่อ  
156,74823