ข้อคิดชีวิตครู

Thu Mar 19 2009 10:08:10 GMT+0700 (ICT)
Mon Dec 22 2008 21:52:20 GMT+0700 (ICT)
Tue Oct 07 2008 16:02:54 GMT+0700 (ICT)
Tue Sep 30 2008 10:20:41 GMT+0700 (ICT)
Thu Sep 25 2008 23:18:47 GMT+0700 (ICT)
Fri Sep 19 2008 13:13:05 GMT+0700 (ICT)
Sun Sep 14 2008 14:09:41 GMT+0700 (ICT)