ข้อคิดชีวิตครู

Sat Feb 13 2010 11:38:18 GMT+0700 (ICT)
Thu Dec 31 2009 16:42:39 GMT+0700 (ICT)
Sun Feb 08 2009 18:48:45 GMT+0700 (ICT)
Sat Dec 20 2008 12:12:30 GMT+0700 (ICT)
หน้าที่ของครู
อ่าน 6585 · ความเห็น 6
Tue Sep 30 2008 10:20:41 GMT+0700 (ICT)
ชีวิตครู
อ่าน 1049 · ความเห็น 1
Sun Sep 14 2008 14:09:41 GMT+0700 (ICT)
Sat Sep 27 2008 09:35:01 GMT+0700 (ICT)
Fri Aug 29 2008 09:50:35 GMT+0700 (ICT)
Sat Jan 16 2010 11:29:11 GMT+0700 (ICT)
ครูทำอย่างไรก็ผิด
อ่าน 1863 · ความเห็น 18
Thu Mar 19 2009 10:08:10 GMT+0700 (ICT)
คิดถึงอาจารย์เชาว์
อ่าน 936 · ความเห็น 3
Mon Dec 22 2008 21:52:20 GMT+0700 (ICT)
สำนึกได้เพราะ...ศิษย์
อ่าน 985 · ความเห็น 10
Tue Oct 07 2008 16:02:54 GMT+0700 (ICT)
ทำไมถึงอยากเป็นครู
อ่าน 73497 · ความเห็น 23
Fri Sep 19 2008 13:13:05 GMT+0700 (ICT)
ชีีวิตครู(อัตราจ้าง)อาชีวะ
อ่าน 16234 · ดอกไม้ 2 · ความเห็น 35
Thu Aug 28 2008 16:50:09 GMT+0700 (ICT)
Sat Feb 13 2010 11:38:18 GMT+0700 (ICT)
Sat Jan 16 2010 20:51:44 GMT+0700 (ICT)
Sat Jan 16 2010 11:29:11 GMT+0700 (ICT)
Thu Dec 31 2009 16:42:39 GMT+0700 (ICT)
ครูทำอย่างไรก็ผิด
อ่าน 1863 · ความเห็น 18
Thu Mar 19 2009 10:08:10 GMT+0700 (ICT)
Sun Feb 08 2009 18:48:45 GMT+0700 (ICT)
คิดถึงอาจารย์เชาว์
อ่าน 936 · ความเห็น 3
Mon Dec 22 2008 21:52:20 GMT+0700 (ICT)
Sat Dec 20 2008 12:12:30 GMT+0700 (ICT)
Sat Oct 11 2008 16:09:44 GMT+0700 (ICT)
สำนึกได้เพราะ...ศิษย์
อ่าน 985 · ความเห็น 10
Tue Oct 07 2008 16:02:54 GMT+0700 (ICT)
หน้าที่ของครู
อ่าน 6585 · ความเห็น 6
Tue Sep 30 2008 10:20:41 GMT+0700 (ICT)
Sat Sep 27 2008 09:35:01 GMT+0700 (ICT)
คุณค่าครูดูที่.....?
อ่าน 1398 · ความเห็น 2
Thu Sep 25 2008 23:18:47 GMT+0700 (ICT)
ทำไมถึงอยากเป็นครู
อ่าน 73497 · ความเห็น 23
Fri Sep 19 2008 13:13:05 GMT+0700 (ICT)
ชีวิตครู
อ่าน 1049 · ความเห็น 1
Sun Sep 14 2008 14:09:41 GMT+0700 (ICT)
Fri Aug 29 2008 09:50:35 GMT+0700 (ICT)
Fri Aug 29 2008 08:53:05 GMT+0700 (ICT)
ชีีวิตครู(อัตราจ้าง)อาชีวะ
อ่าน 16234 · ดอกไม้ 2 · ความเห็น 35
Thu Aug 28 2008 16:50:09 GMT+0700 (ICT)