ทำไมถึงอยากเป็นครู


                    เนื่องจากอาชีพครูมีความสูงส่งและสำคัญมาก  ดังนั้นการที่จะคัดเลือกใครสักคนเข้ามาเป็นบุคคลสำคัญนี้  จำเป็นต้องสัมภาษณ์อย่างรอบคอบเสียก่อน  
                     และคำถามที่ขาดไม่ได้  คือ 
ทำไมถึงอยากเป็นครู   
                     ผู้ใดก็ตามที่ได้รับคำถามว่าทำไมถึงมาสมัครเป็นครู  แล้วให้คำตอบที่แสดงให้เห็นว่าขาดอุดมการณ์   เช่น   เพราะไม่รู้ว่าจะประกอบอาชีพอะไรเลยมาเป็นครูหรือหางานอื่นไม่ได้  ถ้ายังตอบแบบนี้ก็ไม่สมควรเป็นครูบาอาจารย์ 
                   แต่ถ้าตอบว่า 
ผมหรือดิฉันอยากเป็นครูเพราะครูคือผู้ให้แสงสว่างให้กับนักเรียนและโลกใบนี้  อยากให้ชีวิตใหม่แก่เด็กนักเรียนที่เกิดมาภายหลัง  เพราะแต่เดิมนั้นเขายังไม่ฉลาดหรือฉลาดเพียงระดับหนึ่งเท่าที่ได้รับมาจากพ่อแม่  และเพราะอาชีพครูนี้เป็นเส้นทางของมหาปูชนียาจารย์  เส้นทางเดียวกับพระบรมโพธิสัตว์ 
                 ถ้าตอบได้เช่นนี้ จะสมควรรับตำแหน่งเป็นครู เพราะบุคคลนั้นจะต้องมีวิญญาณครูก่อน  แล้วถึงจะมาทำหน้าที่ครูได้  เราจึงต้องถามกันทุกคนทุกครั้งก่อนจะเข้ารับบรรจุตำแหน่งอันสำคัญนี้ 
                   ดังนั้น ผู้ที่คิดจะเป็นครูต้องเตรียมตอบเอาไว้ในใจให้ดี  ถ้ายังตอบไม่ได้ก็ไม่ควรเป็นครู 

                   ถ้าหากมีคนถามคุณว่า  "ทำไมถึงอยากเป็นครู"  คุณจะตอบคนๆนั้นว่าอย่างไร?