ความเห็น 2340467

ทำไมถึงอยากเป็นครู

ววว
IP: xxx.130.180.97
เขียนเมื่อ 

อยากเป็นเพราะว่า

อยากสอนเรื่องจริยธรรมแก่เด็กๆ

สังคมในปัจจุบันมีแต่ความโหดร้าย

ชิงดีชิงเด่น

ไม่มีความเป็นธรรม

ถ้าดิฉันเป็นครูดิฉันจะสอนข้อนี้ให้แก่นักเรียน

เป็นอันดับแรก