นโยบายการใช้โอเพ่นซอร์สบนวินโดว์

ดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนส่งเสริมการใช้งาน Open Source Software

บมจ.กฟผ. ได้เดินหน้าตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในปีงบประมาณ 2548-2552 ในยุทธศาสตร์ว่าด้วยแผนงานส่งเสริมการใช้งาน Open Source Software ทั้งนี้
เพื่อแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ อีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน

1.ติดตั้ง Open Office.org บนเครื่อง PC
2.ยกเลิกการติดตั้ง MS.Office  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2549
3.ให้ธุรการฝ่ายและกอง ติดตั้งทั้ง Open Office.org และ Microsoft Office
4.ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ Microsoft Office ให้ขออนุมัติจาก อวท.
โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของคุณบุษกรความเห็น (0)