ผลการประกวดกิจกรรม

การเขียนคำคล้องจองและบทร้อยกรอง..

สพท.สพ.๒

     วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ ผมไปปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมการเขียนคำคล้องจองและบทร้อยกรอง..สพท.สพ.๒ ซึ่งจัดการประกวดเพื่อคัดเลือกตัวแทนที่ชนะเลิศเป็นตัวแทน สพท.สพ๒ เข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

ส่วนหนึ่งของคณะกรรมการตัดสินการประกวดการแต่งคำประพันธ์

    การแข่งขันแบ่งเป็น ๔ ช่วงชั้น แต่ละช่วงชั้นส่งผู้เข้าประกวดเป็นทีมทีมละ ๒ คนดังนี้

    ช่วงชั้นที่ ๑ แต่งคำคล้องจอง ๒ พยางค์(หรือ ๒คำ) จำนวน ๒๐ คู่ ในหัวข้อ"สามัคคีคือพลัง"

    ช่วงชั้นที่ ๒ แต่งกาพย์ยานี ๑๑ จำนวน ๖ บทในหัวข้อ"พอเพียงตามรอยพ่อ"

    ช่วงชั้นที่ ๓ แต่งกาพย์ฉบัง ๑๖ จำนวน ๘ บท ในหัวข้อ"เสาหลักครอบครัวไทย"

    ช่วงชั้นที่ ๔ แต่งกลอนสุภาพ จำนวน ๘ บท ในหัวข้อ"รักนะประเทศไทย"

    สถานที่ปฏิบัติงานของเราคือห้องประชุม สพท.สพ.๒ ชั้น ๒ ของอาคารศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี วันนี้เป็นวันหยุดราชการ บรรยากาศจึงดูเงียบเหงาวังเวงมาก พอสายๆคุณครูผู้เสียสละของเราก็ทยอยเดินทางกันมาหลายคน ศน.เพ็ญรุ่งและคณะของเราจึงแบ่งงานกันตรวจ ครูพิสูจน์ขอเสนอตรวจช่วงชั้นที่ ๒ เพราะลูกศิษย์ของครูพิสูจน์จากบางลี่วิทยาก็ส่งผลงานมาด้วยในช่วงชั้นที่ ๓ และ ๔ ครูพิสูจน์ไม่ขอตรวจผลงานของลูกศิษย์ตัวเอง...เพราะกลัวเผลอใจ....ให้ชนะที่ ๑..ด้วยฉันทาคติ..ทั้งๆที่โรงเรียนอื่นแต่งดีกว่า

   ในที่สุดเราก็แบ่งงานกันลงตัว แต่ละคณะจะมีครูภาษาไทยเก่งๆมาเป็นกรรมการประมาณชุดละ ๓ คนการตัดสินเสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น. ผลการประกวดเป็นดังนี้

    ช่วงชั้นที่ ๑ อันดับที่ ๑ ได้แก่ โรงเรียนวัดทุ่งคอก

                       อันดับที่ ๒ ได้แก่ โรงเรียนวัดดอนตำลึง

                       อันดับที่ ๓ ได้แก่ โรงเรียนจระเข้สามพัน

    ช่วงชั้นที่ ๒ อันดับที่ ๑ ได้แก่ โรงเรียนวัดดอนมะนาว

                       อันดับที่ ๒ ได้แก่ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม

                       อันดับที่ ๓ ได้แก่ โรงเรียนวัดทุ่งคอก

    ช่วงชั้นที่ ๓ อันดับที่ ๑ ได้แก่ โรงเรียนวัดบางสะแก

                        อันดับที่ ๒ ได้แก่ โรงเรียนวัดพรสวรรค์

                        อันดับที่ ๓ ได้แก่ โรงเรียนบางลี่วิทยา

   ช่วงชั้นที่ ๔ อันดับที่ ๑ ได้แก่ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

                       อันดับที่ ๒ ได้แก่ โรงเรียนบางลี่วิทยา

                       อันดับที่ ๓ ได้แก่โรงเรียนอู่ทอง

คนเล็กนี้เป็นเลขานุการของศนฯเพ็ญรุ่ง

และเป็นตัวยุ่งของครูพิสูจน์ครับ