ในเพิง

ในเพิงดาว

        ตารา  สาระ
                           
โอบฟ้า ฟ้าคํ่า,- ริมขนำดาว
             ก่อไฟ สุมฟืน-  ฟื้นเรื่องราว
             ที่ทุกข์เศร้า  ระทม
             เพรียกสำนึก ตรึกสำเหนียก- บ่ม
             ความชื้นแห่งขื่นขม
             รมความคิด
ตระกายจันทร์ ไต่ดวงเดือนผิด
             จับเกาะ เลาะเลี้ยวสู่ทิศ
             ลึกมืดมน

             กระพริบ กระพริบ ริบหรี่ บน-
             เปลวไฟ สับส่ายวน
             ติดเปรี๊ยะ ! เปรี๊ยะ ! ลน ! ปนทาง !?

ดอกคำ
           

        ตารา  สาระ
                 
ดอกคำ
ดอกสีขาวพราวดอกสวย
เป็นดอกหนึ่งซึ่งรํ่ารวย
ด้วยดอกรัก
ดอกคำ
ดอกสีแดง ณ แหล่งพำนัก
คือดอกหนึ่งซึ่งประจักษ์ 
สลักจิต
ดอกคำ
ดอกสีเหลืองชำเลืองพิศ
นั่นดอกหนึ่งซึ่งเห็นผิด
คิดซํ้าใจ
ดอกคำ
ดอกสีม่วงห่วงดอกใด
รู้ดอกรักตระหนักภายใน
ใครตระหนัก
ดอกคำ
ดอกสีดำชอกชํ้านัก
เป็นดอกเดียว เดี่ยวดายรัก
ถักอารมณ์...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กถา กวี : กลุ่มเขียนข้าวความเห็น (0)