ทบทวนชีวิตใน ๑ สัปดาห์ ๑๓ – ๑๙ มีค. ๔๙

เป็นชีวิตที่มีความสุข ได้ทำประโยชน์

ทบทวนชีวิตใน ๑ สัปดาห์   ๑๓ – ๑๙ มีค. ๔๙

 • ถือได้ว่าเป็นสัปดาห์เริ่มต้นของกิจกรรม KM Internship ที่นับเป็นนวัตกรรมที่เราคิดขึ้นเพื่อขับเคลื่อน KM ประเทศไทยอีกรูปแบบหนึ่ง    เป็นวันที่เราสัมภาษณ์ผู้สมัคร ๒ คน คือคุณอุลิชษา และครูใหม่  เรารับไว้ทั้ง ๒ คน    เราเชื่อว่าทั้ง ๒ ท่านจะมา ลปรร. กับสมาชิก สคส. ทำให้เราได้มองเห็นอีกหลายสิ่งใน KM ที่เราอยู่กับมันจนเรามองไม่เห็น   คือเราไม่ถือว่า Intern เป็น trainee แต่ถือเป็น co-worker หรือ เป็น “คุณกิจ” ด้วยกัน   เราเน้น ลปรร. ไม่ใช่ฝึก   เราเน้นการเป็นนักเรียนด้วยกัน 
 • ได้มีโอกาสรู้จัก สบร. (สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน))   และได้เข้าใจชัดเจนขึ้นว่า สบร. ทำงานต่างจาก สคส. อย่างไร  
 • ได้โอกาสที่จะร่วมมือกับ วพร. (สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้) ที่มี นพ. ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ เป็น ผอ. และได้สร้าง โมเดล ToPSTAR อันลือชื่อ สำหรับพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ    จะมีการนำเอา KM เข้าไปใช้จัดเวที ลปรร. นวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   และขับเคลื่อนเป็น CoP  
 • ได้โอกาสที่จะร่วมมือกับสถาบันรามจิตติ (ดร. อมรวิชช์ นาครทรรพ) ที่ทำงานด้าน Child Watch อันลือชื่อ  (www.childwatchthai.com) ในการทำงานด้านเด็กและเยาวชนเชิงบวก   เอานวัตกรรมที่เยาวชนดำเนินการกันเอง มาจัดเวที ลปรร. กันและขับเคลื่อนเป็น CoP
 • ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ผมได้เรียนรู้เรื่องราวทางการเมืองมากมาย จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่รู้เรื่องราวลึกๆ และวิเคราะห์ภาพได้อย่างถึงแก่น    สรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยต้องสร้างความพร้อมในการพยุงบ้านเมืองผ่านยุคหลังทักษิณ ซึ่งมีปัญหาที่ต้องเยียวยาอีกมาก
 • ในการประชุม 7th HA National Forum  สคส. เราภูมิใจมากที่ได้ร่วมสร้างความคึกคักโดยเป็นผู้ประสานงานจัดกิจกรรมห้อง KM ตลอดวันที่ ๑๖ มีค.
 • ผมค้นพบนวัตกรรมในการนำเสนอให้คนรู้จัก KM แบบไม่บรรยาย ในงาน HA Forum    โดยผมได้รับมอบหมายให้ใช้เวลาประมาณ ๘๐ นาทีบรรยายเรื่อง “บูรณาการการจัดการความรู้ในงานบริการโรงพยาบาล” ผมใช้วิธีเปิดวิดีโอ KM รพ. บ้านตาก ใช้เวลา ๒๕ นาที    ตามด้วยสรุปประเด็นสำคัญของการใช้ KM เพื่อบรรลุ HA ๑๕ นาที   ตามด้วยการ ลปรร. แบบสุนทรียสนทนา    เมื่อมีคำถามผมก็โยนไปให้ผู้มีประสบการณ์ตรงเป็นผู้ตอบ  ผมคอยช่วยเสริมนิดหน่อยเท่านั้น    น่าจะเป็นที่พอใจของผู้เข้าร่วมล้นห้อง ๕๐๐ ที่นั่ง    เพราะ อ. หมอชเนนทร์ แห่ง HACC ภาคเหนือที่ มช. มาจองตัวให้ไปทำแบบเดียวกันที่เชียงใหม่วันที่ ๑ มิย. ๔๙ ในการประชุม 7th Regional HA Forum    ในวันที่ ๒๙ มีค. นี้ผมก็จะใช้วิธีเดียวกันนี้ที่อุดร ในการประชุมของสมาคมเทคนิคการแพทย์   เขาเชิญไปบรรยายเรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต”   ผมจะฉายวิดีโอ เรื่อง KM ในโครงการ Patho OTOP ของภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 • ผมได้เรียนรู้ว่า วิดีโอแสดงกิจกรรม KM มีพลังกว่าการบรรยายแบบเทียบกันไม่ติดเลย    เรากำลังทำวิดีโอชุดเต็มรูปแบบของเครือข่าย KM เกษตรปลอดภัย จ. พิจิตร    และจะทำวิดีโอ ชุด KM โรงเรียนด้วย  
 • วันอาทิตย์ที่ ๑๙ และวันจันทร์ ที่ ๒๐ ไปสระบุรี ทำงานให้ สสส. เพื่อใช้กระบวนการ KM เป็นเครื่องมือในการประชุมเพื่อบูรณาการงานของ สสส. ทุกแผนงานเข้าสู่การขับเคลื่อนเรื่องสุขภาวะของเด็กและเยาวชน    มีคุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมและผมเป็นวิทยากรกระบวนการ (คุณอำนวย)
 • ผมเป็นหวัดทรงกับทรุดตลอด ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ไม่ถึงกับล้มหมอนนอนเสื่อ    โดนภรรยาบ่นว่าไม่รู้จักพักผ่อนเสียบ้าง  
  วิจารณ์ พานิช
  ๑๘ มีค. ๔๙

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#aar

หมายเลขบันทึก: 19766, เขียน: 18 Mar 2006 @ 19:54 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)