การนับแบบมีเงื่อนไขด้วยสูตร Countif

                เรื่องมีอยู่ว่าบันทึกคราวที่แล้วผมได้เขียนวิธีการใช้สูตร IF แล้วในการช่วยตัดเกรดนักเรียน ( ตาม Link นี้ http://gotoknow.org/blog/officetips/196779 )แต่คราวนี้ ถ้ามีนักเรียนเป็นร้อยๆ พันๆ คน ก็อยากจะทราบว่ามีนักเรียนกี่คนที่ได้เกรด 4, เกรด 3, เกรด 2, เกรด 1 และ เกรด 0 และอาจจะสรุปเป็นเปอร์เซ็นต์ เพื่อนำไปทำกราฟก็ทำได้ โดยใช้สูตร Countif มาช่วยครับ

 

                สูตร Countif เป็นสูตรที่ช่วยนับแบบมีเงื่อนไข เช่น ต้องการให้นับเฉพาะนักเรียนที่ได้เกรด 4 เท่านั้น

                ต่างกับ สูตร Count ที่ใช้นับข้อมูลในช่วงที่กำหนดโดยนับเฉพาะข้อมูลที่เป็นตัวเลขเท่านั้น หรือ

                สูตร Counta ที่ใช้นับข้อมูลที่เป็นทั้งข้อความหรือตัวเลขที่อยู่ในเซลล์ ครับ

(ในที่นี้ผมขออธิบายขยายความเรื่องสูตร Countif นะครับ)

 

1. ใช้สูตร Counta เพื่อนับจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่อยู่ในช่วงที่เรากำหนด ในที่นี้คือสูตร

=COUNTA(D8:D22) จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 15 ดังภาพ

 

 

2. ใช้สูตร Countif เพื่อนับว่ามีนักเรียนกี่คนที่ได้เกรด 4 ...และ เกรด 0

จะพิมพ์สูตรก็ได้ หรือจะใช้ตัวช่วยสร้างสูตรก็ง่ายดีตามนี้ครับ

เลือก More Functions > All > Countif > กด OK

 

 

 

3. ใส่ช่วงข้อมูล (Range) ที่ต้องการให้นับ และ ใส่เงื่อนไข (Criteria) ที่ต้องการให้นับในกรณีนี้ใส่ 0 (ต้องการให้นับเฉพาะนักเรียนที่ได้เกรด 0)

 

 

4. ทำให้ครบในทุกเกรดก็จะได้ข้อมูลดังนี้ครับ

 

 

5. ใส่สูตรคำนวณเปอร์เซ็นต์เพิ่มเข้าไปก็สามารถดูได้ว่าในแต่ละเกรดมีนักเรียนที่สอบได้กี่เปอร์เซนต์

 

 

และอาจทำกราฟนำเสนอเพื่อให้ข้อมูลน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับ