ความเห็น 828525

ใช้สูตร Countif เพื่อการนับแบบมีเงือนไขที่ใจกำหนด

ประภัทรศร
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

รบกวนหากเป็นข้อมูลที่ต้องการใช้ Vlookup เพื่อหาข้อมูลแบบง่ายๆค่ะ

เช่นมีผลประกอบการของเดือนที่ 4 แล้ววัดค่า KPI ประมาณ 6 ตัวแล้วให้เรียงผลของเดือน 4 ทั้งหมดจะต้องทำอย่างไรค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ