การประชุมปฏิบัติการการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

bee
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การบริหารจัดการนองค์ความรู้ในหน่วยงาน/องค์กรอย่างเป็นระบบ

      ระหว่างวันที่  25 - 27  กรกฎาคม  2551  ดิฉันได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ KM. พร้อมกับคุณครูในสังกัดที่จัดการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2  และ   3    จำนวน 6 คน ของภาคเหนือตอนบนที่ โรงแรมเชียงใหม่  ออคิด ชอบมากและถูกใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์อันหาจากที่ไหนไม่ได้กับคุณครูภาษาไทย  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผู้มากด้วยประสบการณ์  ตลอดจนพี่ ๆ น้อง ๆ ศึกษานิเทศก์ที่เราได้มา  KS  กัน และขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาให้โอกาสคัดเลือกโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้  โอกาสดี ๆ มักจะเป็นของดิฉันเกือบทุกครั้งตั้งแต่รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานโครงการดังกล่าว ซึ่งไม่ได้รับทราบเรื่อง KM ของหน่วยงานดิฉันเลย  แต่ดิฉันก็ศึกษาและใช้กระบวนการ KM กับศน.ทิวาพรและคุณครูอีก 15 โรงเรียนที่รับผิดชอบ  9  โรงเรียนในฝันมาโดยตลอด  ครั้งนี้ก็เช่นกันไม่กระจ่างสักเรื่องว่าจริง ๆ แล้วผูจัดประชุมให้คุณครูที่เข้าประชุมนำ Best Practices ของตนเองมาด้วย  ภูมิใจและดีใจมากที่ตนเองเลือกผู้เข้ารับการอบรมได้ตรงกับความต้องการของผู้จัด  และนับตั้งแต่นี้ไปดิฉัน จะได้คุยให้มันดังสนั่นสพท.ไปเลย(ถ้าทำได้)ว่า KM ไม่ได้คุยหรือใช้กับพวกที่มันมาอบรม KM เท่านั้น เพราะแต่ก่อน จะ KS กับครูทั้ง  24  โรงเรียน ก็แอบ ๆ และพูดคุยกันเบา ๆ ก็เลยจะขอเริ่ม ณ บัดนี้

         ตามที่ดิฉันและศน.ทิวาพร  KM เกี่ยวกับการผลิตสื่อมัลติมิเดียด้วยโปรแกรม Microsoft for PowerPoint 2003 ให้กับคุรครูในสังกัดจนครบทั้ง  3  รุ่นแล้ว ถ้าเผื่อท่านใดที่เข้ารับการอบรมไปแล้วช่วยกรุณาส่งงานที่กลุ่มงานสื่อ ฯ อาคาร 2  ชั้น 1 จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขอความกรุณาอย่าใช้ความเคยชินว่า อบรมไปแล้วส่งก็ได้ไม่ส่งก็ได้  เพราะเราตกลงกันตั้งแต่ก่อนรับการอบรมแล้ว  ถ้ามีปัญหาอะไร ติดขัดตรงไหนเราพูดคุยและปรึกษากันได้  ท่านอย่าบ่นที่โรงเรียนซึ่งเราไม่ได้ยินเราก็ช่วยแก้ปัญหาให้ท่านไม่ได้ และคุณครูท่านอื่นเขาก็ช่วยท่านไม่ได้ ก็เขาไม่ได้มาอบรม เชิญที่กลุ่มงานสื่อ ฯ อาคาร 2  ชั้น 1  สพท.พะเยา เขต 1 ได้เลยนะคะ

        พวกเราเข้าใจว่าท่านเหนื่อย รับงานหลายอย่าง ดิฉันเชื่อแน่ว่า ดิฉัน 2 คนพอ ๆ กับพวกท่านหรืออาจจะมากไปด้วยซ้ำ  และก็ขอขอบคุณครูที่ส่งงานตามเวลานัดหมาย สื่อของท่านก็สวยงามมากและดีใจเป็นอย่างยิ่ง  กับคุณครูที่นำไปขยายผลให้กับเพื่อนครูในโรงเรียนตนเองและบางท่านก็ขยายผลให้กับลูกศิษย์  ได้สื่อที่สวยกว่าคุณครูอีก ดิฉัน 2  คนหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง

      ถ้าเผื่อคุณครูในสังกัดสพท.พะเยา เขต 1 ต้องการให้ดิฉันช่วยเหลือเรื่องการจัดการเรียนการสอน เชิญคุยและปรึกษาได้นะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากประสบการณ์ดูแลโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝันความเห็น (0)