ความเห็น 797052

ใช้สูตร Countif เพื่อการนับแบบมีเงือนไขที่ใจกำหนด

ต้น
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ฟังก์ชั่น countif ถ้าต้องการนับเป็นช่วงตัวเลขจะต้องเขียนCriteria อย่างไร

เช่น ต้องการนับค่าของยอดขายที่มากกว่า 200,000 บาท แต่ น้อยกว่า 400,000

บาท ว่ามีกี่ร้านค้า ประมาณนี้น่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ