ความเห็น 1294373

ใช้สูตร Countif เพื่อการนับแบบมีเงือนไขที่ใจกำหนด

WaTan
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณวิทย์ครับ

ที่มาช่วย Share