ความเห็น 946898

ใช้สูตร Countif เพื่อการนับแบบมีเงือนไขที่ใจกำหนด

เขียนเมื่อ 

ยินดีครับที่สามารถช่วยให้ทำงานให้สะดวกขึ้น