Gutjang
อ. สุดารัตน์ [กั๊ต] เสาวโค

ความขาดแคลนกับปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน


จากการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อซ่อมและเสริม ให้กับนักเรียนพบว่านักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ในระดับที่น่าพอใจ

ตลอดสี่สัปดาห์ก่อนออก “เยี่ยมบ้านนักเรียน” ครูกั๊ตและครูชวนพิศ เย็นแย้ม ครูที่ปรึกษาชั้น ม. 1/1 ได้เก็บข้อมูลของนักเรียน...เพื่อนำไปแลกเปลี่ยนกับผู้ปกครองเพื่อนำมาสู่การแก้ปัญหาร่วมกัน....

 

จากการจัดการเรียนรู้ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  และวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล....พบสิ่งที่เป็นปัญหามากมาย....มีคำถามขึ้นว่า......

          ทำไมนักเรียน....จึงอ่านหนังสือไม่ออก

          ทำไมนักเรียน....จึงเขียนไม่ได้

          ทำไมนักเรียน....จึงคิดวิเคราะห์ไม่เป็น

          ทำไมนักเรียน....จึงสรุปความรู้ไม่ได้

          และ...ทำไมนักเรียนบางคน....จึงมานั่งหลับสัปหงกในห้องเรียน

 

ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ พบในกลุ่มของเด็กผู้ชาย.....!!!

 

....เดินทางไปด้วยกันเลยค่ะ....

 

เรากำหนดเป้าหมายแรกในการเยี่ยมบ้านครั้งนี้.....เป็นกลุ่มเด็กที่อยู่นอกเขตบริการของโรงเรียนบ้านบ้านจันรม จำนวน 5 คน......ซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ 4-7 กิโลเมตร...หลังแรกที่ไปคือบ้านของ ”หนุ่ม”

ครูกั๊ตเปิดลายแทง (แผนที่) ซึ่งน้องหนุ่มเขียนไว้ให้....ดูไปก็งงไป (เพราะว่าคนเขียนเข้าใจคนเดียว).... เราต้องจอดถามรายทาง....จึงต้องปรับแผนใหม่ค่ะ

การเยี่ยมบ้านนักเรียนหมู่บ้านแรกเราหนีบน้องหนุ่มเป็นไกด์ทัวร์รอบหมู่บ้าน ในหมู่บ้านถัดไปก็ได้น้องบริบูรณ์นำทาง ส่วนบ้านสุดท้ายได้สาวๆ กลุ่มใหญ่ร่วมกันเป็นไกด์ค่ะ....

 

 ...

คำถามข้างต้นเป็นปัญหาที่เราพบที่โรงเรียน...มีคำตอบรออยู่ที่หมู่บ้านค่ะ

ความจริงที่พบก็คือ...

นักเรียนบางคนอยู่กับครอบครัวอันอบอุ่นพร้อมหน้า พ่อ-แม่-ลูก

นักเรียนบางคนอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย น้า อา เนื่องจากพ่อ-แม่ ไปทำงานขุดทองที่ต่างจังหวัด

นักเรียนบางคนอยู่กันตามลำพังหรือต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว

 

 

นักเรียนบางคนต้องมีภาระเลี้ยงดูน้องหลังจากเลิกเรียน

นักเรียนบางคนต้องดิ้นรนเพื่อให้ท้องอิ่ม.....ดึกดื่นค่ำมืดจำเป็นต้องออกไปส่องกบส่องปลาเพื่อเป็นอาหารเช้า

 

 

นักเรียนบางคนมีบ้านแสนอบอุ่น...แต่บางคนก็ไม่รู้ว่าบ้านและที่ดินซึ่งแต่เดิมเคยมีกรรมสิทธิ์ แต่ปัจจุบันกลับต้องขอเจ้าของตัวจริงอาศัยซุกหัวนอนชั่วคราวในวันนี้ .......จะได้อยู่ต่ออีกซักกี่วันกี่คืน....

 

 

.....

 

สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ

เราได้ให้กำลังใจกับผู้ปกครองและจัดการสอนซ่อมเสริม…..

 

...กลุ่มเด็กอ่อนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้…..

 จัดการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน...และการคิดวิเคราะห์...โดยใช้นิทานและเพลงเป็นสื่อการสอน...เน้นการอ่านออกเสียง...การตอบคำถาม...การเขียนตามคำบอก...สรุปความรู้ที่ได้ด้วยการตอบด้วยวาจา และจึงเขียนสรุปความรู้ที่ได้...เขียนแสดงความคิดเห็นที่ได้จากเรื่องที่อ่าน

 

 จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน....โดยการให้เพื่อนนักเรียนในชั้นเรียนช่วยฝึกทักษะการอ่านให้แก่เพื่อนที่อ่อนกว่า...เนื่องนักเรียนมีเวลาว่างในช่วงพักเที่ยง...

 

 การประเมินเพื่อการพัฒนา.....จัดกิจกรรมการทดสอบการอ่านออกเสียง อย่างสม่ำเสมอเพื่อการพัฒนาการอ่าน...โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบอ่านใหม่  จนกว่าจะได้คะแนนเป็นที่พอใจของนักเรียน จากการจัดกิจกรรมนักเรียนจะขออ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกว่าจะได้คะแนนเต็ม ...  (จัดในช่วงเวลาที่นักเรียนมีเวลาว่าง)

 

...กลุ่มเด็กที่คิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ไม่ได้...

จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียน...โดยการตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์มาแปะติดบนกระดาษ...แล้ววิเคราะห์ สรุปประเด็นสำคัญของข่าว เขียนแสดงความคิดเห็นและแนวทางการแก้ไข

 

...ส่วนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนในทุกๆ ด้านที่ครูกั๊ตจัดให้นักเรียนอย่างสม่ำเสมอ คือการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่น วันงดสูบบุหรี่โลก วันต่อต้านยาเสพติด วันแม่ วันพ่อ วันสำคัญทางพุทธศาสนา โดยให้นักเรียนเขียนเรียงความ เขียนบทร้อยกรอง เขียนคำขวัญ เขียนแสดงความคิดเห็น

 

จากการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อซ่อมและเสริม ให้กับนักเรียนพบว่านักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ในระดับที่น่าพอใจ...(ซึ่งกิจกรรมที่กล่าวนี้เป็นเพียงบางส่วน...ที่ใช้แก้ปัญหา...ยังมีอีกหลากหลายวิธีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้และไม่ได้นำมาเสนอค่ะ)

 

....

เชื่อเถอะ....ปัญหาทุกอย่างเราสามารถแก้ไขและพัฒนาได้.....

:)

หมายเลขบันทึก: 193824เขียนเมื่อ 12 กรกฎาคม 2008 17:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 19:17 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (47)

สุดยอดของคุณครู ครูแบบนี้คุรุสภาต้องให้ใบอนุญาต ระดับ VIP  เป็นแบบอย่าง  ขอชื่นชมครับคุณครู ขอให้โชคดี มีความสุข

สวัสดีค่ะอาจารย์ นายประจักษ์

 • กิจกรรม "เยี่ยมบ้านเด็ก" ครั้งนี้ใช้เวลาในวันหยุดค่ะ
 • เพราะว่าหลังเลิกเรียนหมดแรงที่จะเดินทางแล้วค่ะ
 • ไปแล้วพบกับหลากหลายปัญหาที่ทำให้เข้าใจปัญหาของนักเรียนและสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดค่ะ
 • ขอบคุณค่ะใน ใบอนุญาต ระดับ VIP 
 • เป็นกำลังใจให้ค่ะ (อิๆ...ขอยืมคำน้องจิมาใช้นะคะ)

ขอให้มีความสุขค่ะ

สนใจบ้านนักเรียนหลังสุดท้ายที่ไปเยี่ยม (ติดโรงสีไฟ)

..

อดีตเคยครอบครองอยู่...ไม่รู้ไปรับจ้างเป็นพนักงานโรงสีอีท่าไหน...ที่นาตกเป็นของนายจ้างซะนี่...

??

คุณครูเขียนและทำได้ดีมากๆๆๆอยากให้คุณครูทุกๆท่นได้มาอ่านและปรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป รับรองงานได้ผล คนมีความสุข

สวัสดีค่ะคุณครูกั๊ต

หนิงดีใจจังเลยที่ได้ร่วมเรียนรู้กิจกรรมดีดีแบบนี้ผ่าน blog รู้สึกขนลุกเลยอ่ะค่ะ  ว่าคุณครูทำงานกันจริงจังขนาดนี้

ขอบพระคุณคุณครูทุกๆท่านเลยนะคะ 

ถึงแม้ว่าหนิงจะไม่ได้เป็นครูแต่หนิงก็อยู่ในกระทรวงเดียวกับคุณครูและเราต่างมีเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้เหมือนๆกันเนาะ แค่คนละกลุ่มเป้าหมาย  อิอิ

 • ธุค่ะ..

สมัยก่อนไม่เห็นมีแบบนี้เลยค่ะ  แบบที่คุณครูบุกไปถึงบ้าน ^^  

คุณพิทักษ์

 • ขอบคุณคนอยู่เบื้องหลังการเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งนี้ค่ะ
 • แถมเป็นตากล้องฝีมือดีอีกตะหาก..
 • :)

สวัสดีค่ะ ท้องฟ้า

 • เดือนที่ผ่านมาคุณครูจะออกเยี่ยมบ้านนักเรียนกันค่ะ
 • ตามช่วงชั้นที่รับผิดชอบ....บางโรงเรียนจะไปเยี่ยมแบบไขว้กัน (ถือเป็นการประเมินไปในตัว)
 • ปัญหาที่พบมีหลากหลายแต่ครูได้เห็นต้นเหตุปัญหาชัด การแก้ปัญหาก็จะไม่ยากค่ะ...
 • ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ ( คุณครูหนิง ) DSS "work with disability" 

 • ตะลอนทัวร์คราวนี้..เจอผู้ปกครองท่านหนึ่งค่ะ เห็นครูเข้าหมู่บ้านก็วิ่งไปอาบน้ำแต่งตัวประแป้งนั่งคอยครูอยู่ที่บ้าน
 • แต่...ปรากฎว่าครูไม่ได้แวะเข้าไป
 • เจอกันวันหลังก็เข้ามาถามว่าทำไมครูไม่ไปเยี่ยมบ้านหนู (อุตส่าห์แต่งตัวคอย)...ต้องชี้แจงค่ะว่าให้รอครูที่ปรึกษามาเยี่ยม
 • ผู้ปกครองท่านดีใจนะคะที่มีครูไปเยี่ยมถึงบ้าน
 • คุณครูสู้ๆ....อิๆ

น้องต้อมขา เนปาลี

 • สมัยก่อนก็มีนะคะการเยี่ยมบ้านนักเรียน ..เป็นนโยบายของโรงเรียนค่ะ
 • ปัจจุบันเป็นนโยบายของ สพฐ
 • ..
 • แต่ก่อนไม่อีกทึกครึกโครมเหมือนคราวนี้ค่ะ
 • ผู้ปกครองบางคนเปรยค่ะว่าลูกหนูจะโตทันให้คุณครูได้สอนมั้ยเนี่ย...!!
 • ...
 • ครูยังไม่แก่ซักหน่อยเนอะ...อิๆๆ
 • มาดูชีวิตเด็กๆๆ
 • เหมือนเราสมัยก่อน
 • พอโตเด็กก็จะแข็งแกร่ง
 • ดีกว่าอยู่ในเมือง
 • ที่เอาแต่เรียนอย่างเดียว
 • ขาดทักษะชีวิตครับ
 • มาให้กำลังใจพี่สาวเรา
 • สู้ๆๆครับ

ดีจังค่ะพี่กั๊ต  ได้เข้าไปสัมผัสด้วยตาแบบเห็นๆ  ตัวเป้นๆ  ได้มองเห็นถึงปัญหาของเด็กๆ แบบถึงแก่นมากกว่าที่จะประเมินโดยดูจากภาพรวม

 

แต่ว่า...ชมกันเองก้ได้นะคะเนี่ย...น่ารักจัง

 • ขอบคุณคนอยู่เบื้องหลังการเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งนี้ค่ะ
 • แถมเป็นตากล้องฝีมือดีอีกตะหาก..
 • :)

สวัสดีครับ พี่Gutjang

 • แวะมาเยี่ยมพี่สาวคนเก่ง
 • โอ้วววว
 • สมกับเป็นครูจริง ๆ นะครับ
 • มีทุกอย่าง
 • สาเหตุของปัญา
 • วิธีการแก้ไข
 • เยี่ยมครับ
 • ทุกอย่างเป็นองค์ความรู้ที่ดี
 • ขอชื่นชมในความเอาใจใส่เพื่อให้เด็ก ๆ ได้อ่านออก เขียนได้
 • ขอบคุณมาก ๆ ครับ

สวัสดีค่ะน้องขจิต ขจิต ฝอยทอง

 • มาดูชีวิตเด็กๆๆ
 • เหมือนเราสมัยก่อน
  • ตอนเด็กๆ พี่ชอบที่จะออกไปนอนกลางทุ่งหากบหาปลาค่ะ
  • ถึงโตขึ้นมาก็ยังใช้ชีวิตอย่างนั้นอยู่....เพิ่งจะทิ้งช่วงเมื่อไม่กี่ปีมานี้ค่ะ
  • เด็กรุ่นหลังไม่ค่อยมีโอกาสใช้ชีวิตอย่างนั้น หลังเลิกเรียนต้องออกไปเรียนพิเศษ กวดวิชา
  • เด็กในเมืองได้วิชาแต่ขาดทักษะชีวิต
  • เด็กบ้านนอกได้ทักษะชีวิตแต่...!!
  • ได้อย่างเสียอย่างเนาะค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีค่ะน้องหมี ทะเลดาว

  • ไปเยี่ยมบ้านเด็กครั้งนี้ได้เห็นทั้งปัญหาและความต้องการ (สิ่งที่ขาดแคลน) ที่แท้จริงของนักเรียนด้วยค่ะ ทำให้เราช่วยแก้ปัญหาได้ตรงเป้ามากขึ้น..
  • ..
  • อิๆ...ต้องชมให้กำลังใจกันเองไว้ค่ะ...
  • วันนี้น้องหมีชื่นชมให้กำลังใจคนข้างๆ หรือยังคะ...
  • :)

  สวัสดีค่ะ ครูโย่ง

  • ปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนนะคะ และอาจจะทำให้เขาไม่อยากเรียน บางทีถึงกับไม่เข้าห้องเรียน
  • การจัดกิจกรรมเสริม ช่วยให้เด็กพัฒนาตนเองได้เร็วขึ้น (โดยใช้คะแนนเป็นตัวจูงใจ..อิๆๆ)

  ขอบคุณค่ะ

  • แวะมาเรียนภาษาไทยด้วยค่ะ
  • อืมบ้านน้องๆน่าอยู่นะคะ
  • ปัญหาทุกปัญหามีทางแก้ถ้าทุกฝ่ายช่วยกันนะคะ

  สวัสดีค่ะน้องอ็อด

  วันนี้เข้าพรรษาแล้วค่ะ

  ไปไหว้พระ-ทำบุญที่วัดไหนกันดีคะ

  ..

  บุญรักษาค่ะ

  ตอนนี้เร่งทำต้นฉบับหนังสือกิจกรรมที่เด็กรักป่า..
  งานเข้ามาทุกวันเลยนะครับ
  หนังสือที่ทำขึ้น  จะระบุชื่อร้านหนังสือในเล่มด้วย  ซึ่งจะส่งไปที่ร้านพร้อมภาพกิจกรรมและหนังสือขอบคุณ

  .....

  มีความสุขาก ๆ นะครับ

   

  สวัสดีค่ะ อ.พนัส
  รอชื่นชมความสำเร็จอีกครั้งกับหนังสือกิจกรรมฯ ค่ะ
  ..
  มีความสุขในวันเข้าพรรษาและสนุกกับการทำงานมากๆ นะคะ

  Pansa51

  สวัสดีค่ะครูกั๊ต

  • มาให้กำลังใจคุณครูค่ะ.....เยี่ยมบ้านนักเรียนแบบปีนี้เรื่องใหญ่นะค่ะ......จริงๆแล้ว..ครูๆ ก็ทำกันอยู่แล้วเน๊าะ   (สพฐ. คงไม่ทราบ)...แต่ปีนี้เป็นนโยบายของ สพฐ.เลยเร่งตามกำหนดของ สพฐ.เขากำหนดให้  ผู้บริหารแต่ละระดับก็เร่งลงตามสายงาน...  ห้องไหนเด็กเยอะๆ และอยู่ไกลๆ เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะค่ะ....
  • เข้าพรรษาปีนี้  ได้บุญมาฝากค่ะ

  สวัสดีค่ะพี่หญ้าบัว

  กอดๆๆๆๆๆ ด้วยความคิดถึงก่อนค่ะ...

  • โชคดีค่ะที่พื้นที่บริการของโรงเรียนอยู่ไม่ไกลมาก ใช้เวลาเดินทางเพียงหนึ่งวันก็เยี่ยมได้ครบทุกคน
  • โรงเรียนใหญ่ๆ ในเมืองต้องเดินทางถึง 100 กม. เพื่อเยี่ยมบ้านนักเรียน เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันค่ะ

  ไปค่ะพี่หญ้าบัว ไปทำบุญเข้าพรรษากันค่ะ

  • หวัดดีค่ะ...พี่กั๊ต
  • กลับมาแล้ว...มารายงานตัวค่ะ
  • คิดถึงนะค่ะ

  ถ้าทำอย่างคุณครูได้หมด นักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ คงจะลดลงมากเลยนะคะ

  • หวัดดีค่ะ...พี่กั๊ต
  • มาส่งต่อการบ้านค่ะ...เลือกพี่ เห็นยังไม่เห็นทำการบ้านของใครเลย อิอิ
  • TAG ความลับ...ที่ไม่ลับอีกต่อไป
  • ช่วยทำการบ้านต่อให้ด้วยนะค่ะ...ขอบคุณล่วงหน้าค่ะพี่จ๋า
  • คิดถึงนะค่ะ

  สวัสดีค่ะ..

  น้องอ้อยควั้นขา..ขอเก็บความลับไว้ซักพักนะคะ..เพราะว่าตอนนี้ไม่มีฟรีเน็ตให้ใช้ค่ะ เบอร์โทร.ที่บ้านรอการเชื่อมต่อกับบริษัทใหม่ค่ะ (ช่วงนี้ต้องมาแบบแว้บๆ ค่ะ...)

  สวัสดีค่ะ ป้าตุ้ย ..ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้กับวิธีแก้ปัญหาข้างต้น  นักเรียนบางคน ก็ยังเป็นปัญหา คงต้องใช้ลูกไม้อื่นๆ ค่ะ
  ..

  ขอบคุณค่ะ

  ชอบที่ได้อ่านเรื่องนี้ค่ะ ชื่นชม ดีใจกับแผ่นดิน ที่คุณกั๊ตฯและทีมเพื่อนครู มีหัวใจของคนเป็นครู ทำสิ่งนอกกระแส และยังมีทัศนคติที่เป็นบวก ไม่บ่น ไม่ว่า ตำหนิใคร แต่ทำด้วยใจเพื่อศิษย์ หาวิธีการสร้างสรรค์ต่างๆ เชียร์เต็มที่ค่ะ รักษาสุขภาพให้มากๆนะคะ

  ขอฝากดอกพุดตาน มาแทนความคิดถึง (รู้คำแปลก็เพราะคุณกั๊ตฯจากบันทึกของอาจารย์อ็อดค่ะ)

  สวัสดีค่ะพี่นุช คุณนายดอกเตอร์

  นักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตอนนี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นค่ะ หลังจากเข้ารับการสอนซ่อมเสริม โดยให้เพื่อนร่วมชั้นช่วยดูแลอีกที ทั้งการจดรายละเอียดคำที่อ่านไม่ออก การเขียนคัดคำที่อ่านผิดแล้วให้อ่านทวนอีกรอบ...เพื่อนที่ช่วยดูแลก็ได้ทบทวนไปพร้อมๆ กัน

  ..

  ส่วนดอก "พุดตาน" ครูกั๊ตให้คำแปลเอาเองค่ะว่า คิดถึง.. เพราะเน็ตที่บ้านมีปัญหาใช้ไม่ได้อีกนาน  ^ - ^

  ขอบคุณค่ะ

  • มาถามพี่ว่า
  • วันนี้มีอะไรกินบ้าง
  • อิอิๆๆๆๆๆ

  สวัสดีค่ะน้องขจิต ขจิต ฝอยทอง

  • "ขนมจีน" ไหมคะ
  • น้ำยาไก่ซื้อจากตลาดไนท์บาซาสุรินทร์...อร่อยๆ
  • .. ยังไม่ฟื้นไข้ดี ต้องพึ่งตลาดก่อนค่ะ..อิอิ
  • ได้ข่าวว่า
  • ป่วย เลยตามาเยี่ยม
  • หายดีหรือยังครับ
  • ชายหนุ่มข้างกายไปส่งข่าว
  • เลยรีบมาดู
  • กลัวพี่ผอม
  • อิอิๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  • พี่กั๊ตหายดีแล้วหรือยัง
  • เห็นท่านหัวหน้าไม่มีปิ่นโตอร่อยๆมาหลายมื้อแล้ว
  • รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
  • อยากไปเที่ยวเกาะตะลุงบ้าง ทำไงดีละคะ

  สวัสดีค่ะน้องขจิต ขจิต ฝอยทอง

  • หายป่วยแล้วค่ะ
  • ตอนนี้กำลังพานักเรียนทำงานฝีมือ "ดอกมะลิจากกระดาษย่น" ไปจำหน่ายในกิจกรรมวันแม่เช้าพรุ่งนี้ที่โรงเรียนค่ะ
  • เอามาฝากช่อหนึ่งค่ะ
  • ..
  • ความลับอย่างหนึ่งของพี่คือ "ยิ่งป่วย...ยิ่งอ้วน"
  • อิอิ

  สวัสดีค่ะ naree suwan

  • แค่คิดว่าอยากไปเกาะตลุง พี่ก็มาให้กอดแล้ว
  • ใครเอ่ย..หนีเรียน...!!!
  • อิๆ
  • จะไปปีนเขากันเหรอคะ!
  • กินไก่ย่างส้มตำด้วย
  • อิจฉานะ

  สวัสดีค่ะพี่กั๊ตขา

  • ปีนเขาสนุกมั๊ยค่ะ  
  • ไก่ย่างหมดไปกี่ตัว  กินเผื่อหนูรึเปล่าเนี่ย 
  • พี่สาวมาบอกว่าดอกไม้บานเต็มภูเลยค่ะ  พูดให้อิจฉาซะงั้น

   

  สวัสดีค่ะน้องหมีเชอรี่ ทะเลดาว

  • พี่เคยปีนภูกระดึง เห็นดอกเอ็นอ้าไม่กี่ดอก ยังตื่นเต้นกันแทบแย่
  • พอได้ปีนภูเขาหล่นที่นครนายก อยู่หลังบ้านน้องอ็อด...ต้องตาค้างค่ะ...
  • ดอกเอ็นอ้าบานเต็มภูไปหมดเลย
  • ไม่ใช่มีดีแค่ไก่ย่าง ข้าวเหนียว ส้มตำนะคะ
  • ไปเที่ยวกันไหม

  จะไปเมื่อไหร่ ขอไปด้วยคนได้มั้ยคะ ^_^ อยากเห็นดอกเอนอ้าบานทั้งเขา ชอบดอกไม้ป่าค่ะ ดอกไม้ป่า(บ้านนอก)อีกชนิดที่ชอบแต่ไม่ค่อยเห็นแล้วเดี๋ยวนี้คือ ดอกดองดึง ค่ะ

  ได้ไปเห็นฝีมือปั้นแป้งโดว์ของคุณกั๊ตฯ ทึ่งมากๆ แสดงว่าเป็นคนมีสมาธิดีมากนะคะ

  สวัสดีค่ะพี่นุช คุณนายดอกเตอร์

  ไปปีนเขาด้วยกันค่ะ ดูดอกโคลงเคลงบาน (ญาติเอนอ้า) เต็มเขา

  ส่วนดอกดองดึงยังมีอยู่ที่ท้ายบ้านค่ะ..ว่างๆ จะไปเก็บภาพมาฝาก

  Buadin01

  ชอบงานปั้น (เล่นดิน) แบบเด็กๆ แต่มักนึกสนุกเป็นช่วงๆ ค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  สวัสดี คุณครู กั๊ด

  เห็นครูใจดีเข้ามาเรียนด้วยคน

  ปลายปี 35ไปศึกษาดูงานแพทย์แผนไทย รพกาบเชิง ประทับใจไม่รู้ลืม

  ได้ไปขุดโลดทนงแดงที่รรพนมดงรักด้วย

  ขอบคุณมิตรไมตรีชาวสุรินทรืที่เอืออาทร

  สวัสดีค่ะ  บังหีม 

  •  โรงพยาบาลกาบเชิงมีชื่อเสียงด้านการใช้สมุนไพรรักษาคนใข้คู่กับยาแผนปัจจุบันค่ะ
  • ชอบซื้อสมุนไพรจาก รพ.กาบเชิง มาทานเพราะนอกจากคุณภาพดีแล้วยังเบิกเงินคืนได้ด้วยค่ะ
  • ^^ ขอบคุณค่ะ

  ตาม น้องต้อม กับ ป้านารีมา เจ๊า ที่โรงเรียนก็ไปเยี่ยมมา เจ๊า มีนักเรียนในห้อง 5 คน

  สวัสดีค่ะ ครูใหม่ บ้านน้ำจุน

  • ไม่ได้เข้ามานานค่ะ
  • ช่วงนี้กำลังติดตามดูนักเรียนปลูก"ต้นไม้ของพ่อ" ตามนโยบายฯ ค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  น้องกั๊ตครับ

  • ตรงนี้คือวิบากกรมของครูไทยบ้านนอกบ้านนาอย่างเราๆ
  • วงเวียน "เพราะโง่จึงจน เพราะจนจึงโง่" มันเสียดแทงทิ่มใจคนไทยและครูไทยมาตลอด
  • วันเวลาผ่านไป นวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลา
  • แต่ครูเรายังคงติดอยู่กับปัญหาเดิมๆ ซึ่งดูเหมือนจะหนักข้อขึ้นทุกวันๆซะด้วย เพราะเหาบนหัวครูก็เยอะขึ้น แถมขยะจากนโยบายเบื้องบนก็เต็มโต๊ะครูอีกต่างหาก
  • แล้ววันเวลาที่เราจะเหลือให้เด็กน่ะ มันจะพอแก้ปัญหาที่ถาโถมเข้ามาใหม่ได้หรือ?
  • คิดไปแล้วปวดใจแทนเพื่อนครูไทยจริงๆ
  • สวัสดีครับ

  Buadin01

  สวัสดีค่ะ ครูวุฒิ

  • กิจกรรม "เยี่ยมบ้าน" หากไปเยี่ยมช่วงกลางวันต้องนัดล่วงหน้า..แต่ก็ต้องเสียเวลาเรียน
  • จึงต้องใช้เวลาช่วงเย็น หลังเลิกเรียน เยี่ยมสองวันก็ครบทุกบ้าน
  • ...
  • แต่อีก 1-2 ปีข้างหน้าครูใน ร.ร.จะออกก่อนกำหนดสามท่าน...น่าเป็นห่วงนะคะ..

  ขอบคุณค่ะ

  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ขอแนะนำ ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี