สวัสดีครับ ห่างหายกับการเขียนเรื่องราวของดนตรีมากเลยครับ วันนี้ขอพูดถึงความหมายของดนตรีก็แล้วกันนะครับ

 

1. เกี่ยวข้องกับปรัชญาชีวิต  

2. ดนตรีเกี่ยวข้องกับจิต

3. ดนตรีเกี่ยวข้องกับศาสนาและพิธีกรรม

4. ดนตรีเกี่ยวข้องกับการเมือง

5. ดนตรีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ

6. ดนตรีเกี่ยวข้องกับการศึกษา

7. ดนตรีเกี่ยวข้องกับการบำบัด

8. ดนตรีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม

    หวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มาก็น้อยนะครับ ขอขอบคุณครับ