ป้าตุ้ย

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: pa-tui
  • ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและฝึกอบรม
  • สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 อ. บ้านโป่ง ราชบุรี
  • สมาชิกเลขที่ 34537
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

ไม่มีประวัติดีเด่นที่น่าจะนำมาเสนอให้ใครๆนำไปเป็นตัวอย่าง

แต่ก็พยายามทำดีที่สุด ใช้ความดีเป็นเครื่องนำทางชีวิต

แต่เป็นคนเรียบง่าย รักความสงบ แต่ก็ไมได้หยุดนิ่ง

พยายามพัฒนาตนเองให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ไม่ชอบเบียดเบียนใคร และไม่ชอบให้ใครเบียดเบียน

ไม่ทะเยอทะยาน มักใหญ่ใฝ่สูง ไม่อยากเป็นใหญ่เป็นโต

ชีวิตการรับราชการจึงเป็นได้แค่นี้

มีจุดยืนอันแน่วแน่ ที่จะช่วยเหลือสัตว์ยากไร้ด้อยโอกาส

แม้จะมีอุปสรรคมากมาย ในการต่อสู้เพื่อช่วยเหลือพวกเขา

และอุปสรรคเหล่านั้นก็เกิดจากคนที่ไร้เมตตา

ช่วยคนมาก็มากแล้วนะ

แต่คนมักไม่รู้จักสำนึกในบุญคุณ แถมยังนรคุณอีกต่างหาก

คนส่วนมากยังไม่รู้จักพอเพียง

โลภมาก เห็นแก่ตัว หลอกลวง เบียดเบียนผู้อื่น