ป้าตุ้ย

ป้าตุ้ย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและฝึกอบรม
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 อ. บ้านโป่ง ราชบุรี
Usernamepa-tui
สมาชิกเลขที่34537
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ไม่มีประวัติดีเด่นที่น่าจะนำมาเสนอให้ใครๆนำไปเป็นตัวอย่าง

แต่ก็พยายามทำดีที่สุด ใช้ความดีเป็นเครื่องนำทางชีวิต

แต่เป็นคนเรียบง่าย รักความสงบ แต่ก็ไมได้หยุดนิ่ง

พยายามพัฒนาตนเองให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ไม่ชอบเบียดเบียนใคร และไม่ชอบให้ใครเบียดเบียน

ไม่ทะเยอทะยาน มักใหญ่ใฝ่สูง ไม่อยากเป็นใหญ่เป็นโต

ชีวิตการรับราชการจึงเป็นได้แค่นี้

มีจุดยืนอันแน่วแน่ ที่จะช่วยเหลือสัตว์ยากไร้ด้อยโอกาส

แม้จะมีอุปสรรคมากมาย ในการต่อสู้เพื่อช่วยเหลือพวกเขา

และอุปสรรคเหล่านั้นก็เกิดจากคนที่ไร้เมตตา

ช่วยคนมาก็มากแล้วนะ

แต่คนมักไม่รู้จักสำนึกในบุญคุณ แถมยังนรคุณอีกต่างหาก

คนส่วนมากยังไม่รู้จักพอเพียง

โลภมาก เห็นแก่ตัว หลอกลวง เบียดเบียนผู้อื่น