English For You

"การที่ได้เรียนรู้อีกหนึ่งภาษา เสมือนได้โลกอีกหนึ่งใบ" .... "To have another language is to possess a second soul."

        สำนักหอสมุดได้จัดทำ "โครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการให้บริการ" โดยอาจารย์วลุลี   โพธิรังสิยากร บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ 9 รักษาการหัวหน้าห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นเจ้าของโครงการ

ส่วนหนึ่งในการเกิดโครงการนี้ต้องให้เครดิตคุณเกดิษฐหน่อยค่ะ คือครั้งหนึ่งคุณเกดิษฐได้พูดเปรยในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักหอสมุดว่า อยากให้มีโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากสำนักหอสมุดของเราเป็นหน่วยงานในการให้บริการ ซึ่งจะต้องพบปะกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาทั้งที่เป็นอาจารย์ และนิสิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษนับว่าเป็นภาษาที่สอง ที่ทุกคนควรจะรู้ สามารถนำมาใช้ได้ดีในระดับหนึ่งและอ.วลุลี ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวว่าบุคลากรควรจะมีความรู้ ทักษะในการสื่อสารเบื้องต้น จึงอาสามาเป็นวิทยากรให้กับพวกเราชาวหอสมุดค่ะ 

โครงการนี้เป็นโครงการที่ค่อนข้างมีระยะยาวค่ะ คือตั้งแต่เดือนธันวาคม 2548 - พฤษภาคม 2549 เนื่องจากบุคลากรแต่ละฝ่าย/งาน มีภาระงานประจำที่ต้องปฏิบัติ หรือบางครั้งวิทยากรติดภารกิจอื่นๆ ทำให้การมารวมตัว (ในบางครั้ง) ค่อนข้างยากนิดนึงค่ะ ทั้งนี้มีผู้ลงชื่อเข้าร่วมโครงการอย่างคับคั่ง (ประมาณ 40 คน) จึงต้องแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย 5 กลุ่มๆ ละประมาณ 8 คน (ซึ่งต้องกระจายบุคลากรในแต่ละฝ่ายที่เข้าอบรม เพื่อว่าจะได้ไม่กระทบกับงานประจำ) โดยอบรมตั้งแต่เวลา 9.00 - 11.00 น. ของทุกวัน (ที่อาจารย์นัดสอน) แต่ละกลุ่มจะได้รับการอบรมทั้งหมด 20 ชั่วโมง (10 ครั้งๆ ละ 2 ชม.)

การฝึกอบรม อ.วลุลี จะเน้นให้พวกเราได้ฝึกทักษะในการฟังและการพูด เพื่อติดต่อสารในการให้บริการเป็นสำคัญ ในหัวข้อ 

 • Greeting (formal/ informal)
 • Introduction (self introduction/ introducing other)
 • Telling the Time
 • Telephoning
 • Direction
 • เรียนภาษาอังกฤษจากบทเพลง

อ.วลุลี มีประสบการณ์ตรงมากมายเกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษ ทำให้พวกเราได้รับทั้งความรู้ และเกร็ดน้อย รวมไปถึงมารยาทต่างๆ ในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งทำให้บรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยความราบรื่น และสนุกสนาน …ในฐานะเป็น 1 ในผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณ อ.วลุลี ในการสละเวลามาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับชาวสำนักหอสมุดค่ะ

งานนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณธิดารัตน์ สาวโสตฯ …(อย่าเข้าใจผิดว่าเป็นสาวโสดนะคะ จริงๆ แล้วย่อมาจากฝ่ายสื่อโสตทัศนศึกษาค่ะ) เป็นผู้ช่วยในการให้ความสะดวกเกี่ยวกับการเปิดเทปบันทึกเสียง และ VCD ที่ใช้เป็นสื่อในการสอน… และเนื่องจากต้องเข้าเป็นผู้ช่วยในเกือบทุกครั้ง จนใครต่อใครแซวว่าคนที่เก่งภาษาอังกฤษที่สุดต้องเป็นคุณธิดารัตน์แน่นอน จริงเท็จอย่างไรต้องสอบถามกันเองค่ะ

บังเอิญดิฉันได้พบข้อความบนหน้าปกหนังสือเล่มหนึ่งของผู้แต่งชื่อ โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ ได้ไฮไลท์ข้อความๆ หนึ่ง ซึ่งดิฉันรู้สึกโดนใจ เขาได้กล่าวไว้ว่า "การที่ได้เรียนรู้อีกหนึ่งภาษา เสมือนได้โลกอีกหนึ่งใบ"  และ "To have another language is to possess a second soul." คุณเห็นด้วยหรือเปล่าคะ

และภาพด้านล่างเป็นภาพบรรยากาศที่สนุกสนานในการเรียนของแต่ละกลุ่ม…ใครเป็นใครเชิญดูได้ค่ะ

Group 1 

 Group 2

 Group 3

     

ก้มหน้า ก้มตา แอบหลับกันบ้างหรือเปล่าคะ    นักเรียน

มนุษย์ไฟฟ้าสีชมพู (ใส่สีเสื้อชมพูกันทั้งกลุ่ม...โดยไม่ได้นัดหมาย)

 ช่วงวิชาการ ก็ต้องคร่ำเคร่งกันหน่อย

     

 Group 4

 Group 5

 อ.วลุลี วิทยากรกิติมศักดิ์ของพวกเราค่ะ

     

ไม่ใช่แค่ฝึกพูด/ฟัง อย่างเดียวนะคะ ยังมี acting ประกอบ (อีกต่างหาก)

 ฉายากลุ่มว่า "กลุ่มกล้วยไม้" (ลองผวนคำดูค่ะ)แล้วจะรู้ว่ากลุ่มผู้เรียนอายุประมาณไหน โดยเฉพาะหัวหน้ากลุ่ม (คุณคนอง)

 Excuse me. What time is it?

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Reference Serviceความเห็น (10)

moonlight
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ดีใจจังที่มีคนเขียนแล้ว.. ดิฉันพยายามเข้าเรียนไม่เคยขาดเลยนะคะ  ถ้ารู้ว่าวันไหนมีธุระต้องขาดเรียน จะขอเข้า class อื่นแทน  การเรียนภาษาอังกฤษต้องหมั่นฝึกฝนและใช้งานบ่อยๆ ถึงจะใช้ได้ดี  ไม่ได้ฝึก ไม่ได้ใช้ก็ลืมค่ะ  .. ต้องขอบพระคุณอ. วลุลีที่อุตส่าห์เสียสละเวลาและยอมเหนื่อยมาสอนให้ทุกอาทิตย์ ถึงแม้พวกเราจะมีพื้นฐานแตกต่างกัน บ้างก็ไปไว บ้างก็ไปช้า ก็ช่วยๆกัน  แต่ดิฉันคิดว่าเรียนแล้วสนุกดีค่ะ .. อีกอย่าง เป็นการทำให้เราได้มีโอกาสพบหน้าเพื่อนร่วมงานฝ่ายอื่น ที่ไม่ค่อยเจอหน้ากันด้วย 

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
ที่งานวิจัยและ QAUเราก็พูดกันบ่อยครับที่จะทำ แต่จนแล้วจนรอดบัดนี้ก็ยังไม่ได้ลงมือทำ ขอชมเชยทั้งความคิดและการลงมือทำของสำนักหอสมุดครับ ให้กำลังใจทั้งผู้สอน (คุณเจี๊ยบ) และผู้ใฝ่เรียนรู้ทุกท่านครับ Bye, good luck.
สุนิสา
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
นึกอยู่เหมือนกันนะว่าเอะ.. ทำไมยังไม่มีใครเขียนเรื่องที่เราชาวหอสมุดเรียนภาษาอังกฤษนะ และ แล้ววันนี้ก็มีจนได้ พูดถึงการเรียนภาษาอังกฤษที่เป็นโครงการที่สำนักหอสมุด จัดครั้งนี้พวกเราเรียนกันครั้งที่ 7 แล้ว ได้นำความรู้ซึ่งเป็นความรู้ที่เรา ๆ ก็เคยเรียนกันมาแล้ว แต่ก็คืนอาจารย์ผู้สอนไปแล้ว  แต่มาวันนี้การกลับมาเรียนครั้งนี้ทำให้เรามีความกล้าในการที่จะพูด โต้ตอบ กล้าถามอาจารย์ (เพราะเป็นคนกันเองทั้งนั้น) และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ต่อแต่นี้ไปพวกเราชาวหอสมุดเมื่อมีชาวต่างชาติมาใช้บริการพวกเราจะไม่กลัวแล้ว  ต้องขอขอบคุณอาจารย์วลุลี  โพธิรังสิยากร ที่สละเวลามาสอนพวกเรา
got
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

    รู้สึกประทับใจและดีใจเป็นอย่างมากที่อาจารย์วลุลี สละเวลามาสอนเราชาวหอสมุดตอนแรกก็กล้า ๆ กลัวๆ เรื่องภาษอังกฤษตอนนี้เลยดีขึ้นมากเลย  แต่ก็อยากให้มีโครงการต่อเนื่องไปอีกนะครับถ้ามีโอกาศ

thank you teacher.

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.135.146
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณอาจารย์ที่กรุณาเล่าเรื่องดีๆ...
 • เรียนเสนอห้องสมุกให้ทำชุด
  "เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (self-learing English)"
 • ผมไปเรียนบาลีที่วัดท่ามะโอ หลักสูตรฆราวาสรุ่น 2...
 • อาจารย์ทันตแพทย์(อ.จี๊ด)รุ่น 1 มี MP3 ประกอบการเรียนของพระอาจารย์ท่านหนึ่ง ทำให้เราศึกษาด้วยตนเองเพิ่มเติมได้ โดยอ่านหนังสือไปพร้อมกับฟัง MP3
 • ถ้าห้องสมุดทำหนังสือเป็นชุดวิชาง่ายๆ มีแผ่น MP3 ให้ฟังแบบห้อง sound lab. หรือให้อาจารย์ ทีมงาน นิสิตยืมหรือ download ไปฟังพร้อมกับหนังสือได้น่าจะดีมาก
 • อีกวิธีหนึ่งที่ทำได้ไม่ยากนักคือ ทำ VCD
 • ไม่แน่นะครับ... ห้องสมุด มน. อาจจะเป็น "ลกรร.(แหล่งการเรียนรู้ / learning center) ทางด้านภาษาที่เป็นขวัญใจของคนหมู่มากไปเลยก็ได้
 • ทำภาษาพม่าด้วยก็ดีนะครับ ทำอะไรทั้งทีควรทำให้ไม่เหมือนใคร ภาษาพม่านี่ทำขายได้เลย...
 • ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ...
อ.หนึ่ง
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 
  ขอบคุณ ขวัญ มากครับที่ช่วยเล่าเรื่อง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆ เกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ ที่ พี่เจี๊ยบสละเวลามาสอนให้พวกเรา ความจริงผมอยากไปเข้าเรียนแลกเปลี่ยนด้วย เคยเข้าไปครั้งหนึ่ง แต่รู้สึกว่าทั้ผู้เรียนและผู้สอนไม่สะดวก ว่ามีผู้บริหารมานั่งอยู่ด้วย ก็เลยเปลี่ยนใจไม่เข้าครับ น่าเสียดายเหมือนกันครับเลยอดฝึกเลย
ขวัญตระกูล
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกความคิดเห็นที่มาแลกเปลี่ยนความรู้/ ความคิดเห็นร่วมกันค่ะ

 • อ.วิบูลย์คะ เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง ...แต่ถ้าเริ่มต้น แล้วไม่ได้ฝึกฝนเป็นประจำ ก็ลืมได้เหมือนกันค่ะ ...แต่พวกเราสัญญาว่าจะพยายามไม่ให้คุณครูเจี๊ยบเสียหน้าค่ะ
 • คุณหมอวัลลภคะ ขณะนี้ที่สำนักหอสมุดมีให้บริการเฉพาะ VCD และ cassette tape ฟัง/ฝึก ประกอบหนังสือ ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส  ส่วนภาษาพม่ายังไม่มีค่ะ ...ความคิดของคุณหมอน่าสนใจดีเดียวค่ะ
cat woman
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ ถ้าเรียนแล้วไม่ได้ฝึกฝนเป็นประจำก็จะลืม...เลือนเหมือนเดิม...หากมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาทำงานในหน่วยงานเป็นครั้งคราว หรือเป็นมีนิสิตแลกเปลี่ยนจากต่างชาติมาอยู่...จะช่วยให้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษสนทนาได้และยังเป็นการพัฒนาทักษะการพูดอีก หรือไม่ก็ต้องจัดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งอาจจะเป็น 1 - 2 ชม.ที่ใช้ภาษาอังกฤษสนทนาแทนภาษาไทย.....เป็นเพียงความคิดเห็นเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้นค่ะ

 

สุวรรณา
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

นอกจากอาจารย์วลุลีท่านให้ตัวอย่างเราฝึกในสถานกราณ์ต่างๆมากมาย  เราสามารถนำประโยคจากตัวอย่างไปใช้จริงๆได้เลยค่ะ ปลื้มใจ ดีใจในการใส่ใจของอาจารย์วลุลี ให้กับพวกเรา ครั้งแรกบอกอาจารย์ไปแล้วว่าดีใจมากที่อาจารย์มาสอนให้ อาจารย์สอนเป็นกันเอง สอดแทรกมารยาทที่ดีในการสื่อสาร อย่างนั้นนะคะลูก ต้องใช้แบบนี้นะคะลูก รู้สึกในความเอื้ออาทรของอาจารย์มากจึงขอขอบพระคุณอาจารย์มา  ณ ที่นี้นะคะ

สุวรรณา

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.134.71
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณอาจารย์ขวัญตระกูล ท่านผู้แสดงความคิดเห็น และท่านผู้อ่าน...
 • ข่าวจาก www.myanmar.com > myanmar times > www.speakmyanmar.com เมื่อสัปดาห์ก่อนมีข่าววิทยาลัยภาษาต่างประเทศในย่างกุ้งทำคู่มือการเรียนภาษาพม่าออกขายทางอินเทอร์เน็ต
 • มน.มีศูนย์พม่าศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพม่าที่เข้มแข็งมาก มีตำราภาษาพม่าออกจำหน่าย ถ้าทำเป็น VCD หรือสื่อการสอนในรูปแบบอื่นก็น่าจะจำหน่ายทั่วโลกได้
 • ห้องสมุด มน.น่าจะหาช่องทางการจำหน่ายทรัพย์สินทางปัญญาผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือจะหาพันธมิตรอื่นก็ได้ เพราะเป็นช่องทางทำรายได้ที่สำคัญในอนาคต
 • พม่าเป็นประเทศที่มี "เอกลักษณ์ (uniqueness)" สูงมากชาติหนึ่งของโลก ทำให้คำว่า "พม่า" มีลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้า (brand name) ที่เชิญชวนให้คนทั่วโลกเข้าไปท่องเที่ยว...คล้ายกับนครวัด นครธมของกัมพูชา
 • คนไทยน่าจะภูมิใจที่เรามีศูนย์พม่าศึกษาดีมากที่ มน.
 • ส่วนสื่อการสอนภาษาอังกฤษนั้น... ถ้าลองทำกันเอง ประกาศหาอาจารย์ ทีมงาน หรือนิสิตมาแสดงบ้าง เจ้าของภาษาบ้าง ทำเป็น VCD, DVD, MPEG files หลากรูปแบบ ทำหลายๆ เรื่อง เช่น นำเที่ยว "ภาคเหนือตอนล่าง" , นำเที่ยว "มน." , แนะนำการใช้ห้องสมุด(อังกฤษพร้อม subtitle) , วิธีเลี้ยงผึ้งกับ beeman (หวังว่า พวกเราคงรู้จักท่าน beeman) , เชิญชวนบริจาคเลือด , ขับขี่รถปลอดภัย , ฯลฯ พอรวมๆ กันคงจะได้ชุด "English MorNor (มน.)" ที่น่าชม
 • ให้อาจารย์ ทีมงาน และนิสิตส่งหัวข้อ หรือบทแสดง (script) เข้าประกวดได้เลย ยิ่งคนมีส่วนร่วมมากเท่าไรยิ่งดัง ยิ่งดังยิ่งทำให้คนอยากชม ดีไม่ดีอาจจะได้ดาราคนใหม่ก็ได้...