สำนักหอสมุดได้จัดทำ "โครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการให้บริการ" โดยอาจารย์วลุลี   โพธิรังสิยากร บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ 9 รักษาการหัวหน้าห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นเจ้าของโครงการ

ส่วนหนึ่งในการเกิดโครงการนี้ต้องให้เครดิตคุณเกดิษฐหน่อยค่ะ คือครั้งหนึ่งคุณเกดิษฐได้พูดเปรยในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักหอสมุดว่า อยากให้มีโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากสำนักหอสมุดของเราเป็นหน่วยงานในการให้บริการ ซึ่งจะต้องพบปะกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาทั้งที่เป็นอาจารย์ และนิสิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษนับว่าเป็นภาษาที่สอง ที่ทุกคนควรจะรู้ สามารถนำมาใช้ได้ดีในระดับหนึ่งและอ.วลุลี ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวว่าบุคลากรควรจะมีความรู้ ทักษะในการสื่อสารเบื้องต้น จึงอาสามาเป็นวิทยากรให้กับพวกเราชาวหอสมุดค่ะ 

โครงการนี้เป็นโครงการที่ค่อนข้างมีระยะยาวค่ะ คือตั้งแต่เดือนธันวาคม 2548 - พฤษภาคม 2549 เนื่องจากบุคลากรแต่ละฝ่าย/งาน มีภาระงานประจำที่ต้องปฏิบัติ หรือบางครั้งวิทยากรติดภารกิจอื่นๆ ทำให้การมารวมตัว (ในบางครั้ง) ค่อนข้างยากนิดนึงค่ะ ทั้งนี้มีผู้ลงชื่อเข้าร่วมโครงการอย่างคับคั่ง (ประมาณ 40 คน) จึงต้องแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย 5 กลุ่มๆ ละประมาณ 8 คน (ซึ่งต้องกระจายบุคลากรในแต่ละฝ่ายที่เข้าอบรม เพื่อว่าจะได้ไม่กระทบกับงานประจำ) โดยอบรมตั้งแต่เวลา 9.00 - 11.00 น. ของทุกวัน (ที่อาจารย์นัดสอน) แต่ละกลุ่มจะได้รับการอบรมทั้งหมด 20 ชั่วโมง (10 ครั้งๆ ละ 2 ชม.)

การฝึกอบรม อ.วลุลี จะเน้นให้พวกเราได้ฝึกทักษะในการฟังและการพูด เพื่อติดต่อสารในการให้บริการเป็นสำคัญ ในหัวข้อ 

  • Greeting (formal/ informal)
  • Introduction (self introduction/ introducing other)
  • Telling the Time
  • Telephoning
  • Direction
  • เรียนภาษาอังกฤษจากบทเพลง

อ.วลุลี มีประสบการณ์ตรงมากมายเกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษ ทำให้พวกเราได้รับทั้งความรู้ และเกร็ดน้อย รวมไปถึงมารยาทต่างๆ ในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งทำให้บรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยความราบรื่น และสนุกสนาน …ในฐานะเป็น 1 ในผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณ อ.วลุลี ในการสละเวลามาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับชาวสำนักหอสมุดค่ะ

งานนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณธิดารัตน์ สาวโสตฯ …(อย่าเข้าใจผิดว่าเป็นสาวโสดนะคะ จริงๆ แล้วย่อมาจากฝ่ายสื่อโสตทัศนศึกษาค่ะ) เป็นผู้ช่วยในการให้ความสะดวกเกี่ยวกับการเปิดเทปบันทึกเสียง และ VCD ที่ใช้เป็นสื่อในการสอน… และเนื่องจากต้องเข้าเป็นผู้ช่วยในเกือบทุกครั้ง จนใครต่อใครแซวว่าคนที่เก่งภาษาอังกฤษที่สุดต้องเป็นคุณธิดารัตน์แน่นอน จริงเท็จอย่างไรต้องสอบถามกันเองค่ะ

บังเอิญดิฉันได้พบข้อความบนหน้าปกหนังสือเล่มหนึ่งของผู้แต่งชื่อ โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ ได้ไฮไลท์ข้อความๆ หนึ่ง ซึ่งดิฉันรู้สึกโดนใจ เขาได้กล่าวไว้ว่า "การที่ได้เรียนรู้อีกหนึ่งภาษา เสมือนได้โลกอีกหนึ่งใบ"  และ "To have another language is to possess a second soul." คุณเห็นด้วยหรือเปล่าคะ

และภาพด้านล่างเป็นภาพบรรยากาศที่สนุกสนานในการเรียนของแต่ละกลุ่ม…ใครเป็นใครเชิญดูได้ค่ะ

Group 1 

 Group 2

 Group 3

     

ก้มหน้า ก้มตา แอบหลับกันบ้างหรือเปล่าคะ    นักเรียน

มนุษย์ไฟฟ้าสีชมพู (ใส่สีเสื้อชมพูกันทั้งกลุ่ม...โดยไม่ได้นัดหมาย)

 ช่วงวิชาการ ก็ต้องคร่ำเคร่งกันหน่อย

     

 Group 4

 Group 5

 อ.วลุลี วิทยากรกิติมศักดิ์ของพวกเราค่ะ

     

ไม่ใช่แค่ฝึกพูด/ฟัง อย่างเดียวนะคะ ยังมี acting ประกอบ (อีกต่างหาก)

 ฉายากลุ่มว่า "กลุ่มกล้วยไม้" (ลองผวนคำดูค่ะ)แล้วจะรู้ว่ากลุ่มผู้เรียนอายุประมาณไหน โดยเฉพาะหัวหน้ากลุ่ม (คุณคนอง)

 Excuse me. What time is it?