ความเห็น 16154

English For You

สุนิสา
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
นึกอยู่เหมือนกันนะว่าเอะ.. ทำไมยังไม่มีใครเขียนเรื่องที่เราชาวหอสมุดเรียนภาษาอังกฤษนะ และ แล้ววันนี้ก็มีจนได้ พูดถึงการเรียนภาษาอังกฤษที่เป็นโครงการที่สำนักหอสมุด จัดครั้งนี้พวกเราเรียนกันครั้งที่ 7 แล้ว ได้นำความรู้ซึ่งเป็นความรู้ที่เรา ๆ ก็เคยเรียนกันมาแล้ว แต่ก็คืนอาจารย์ผู้สอนไปแล้ว  แต่มาวันนี้การกลับมาเรียนครั้งนี้ทำให้เรามีความกล้าในการที่จะพูด โต้ตอบ กล้าถามอาจารย์ (เพราะเป็นคนกันเองทั้งนั้น) และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ต่อแต่นี้ไปพวกเราชาวหอสมุดเมื่อมีชาวต่างชาติมาใช้บริการพวกเราจะไม่กลัวแล้ว  ต้องขอขอบคุณอาจารย์วลุลี  โพธิรังสิยากร ที่สละเวลามาสอนพวกเรา