การฝึกงานทำให้เรรู้ว่าเราต้องอดทน แม้จะเหนื่อยมากแค่ไหน  วันนี้เราได้ทำเอกสารเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ  โดยที่เราลองทำแบบฟอร์ม ทำครั้งแรกเหมือนจะง่ายแต่พอทำนานๆไปเริ่มมึนเพราะต้องหาข้อมูลและดูรูปแบบที่พี่เค้าเอามาให้ดู  แต่พอหลังๆเริ่มจะเข้าใจมากขึ้นก็พอเรียบเรียงเป็นแบบฟอร์มได้  การฝึกงานครั้งนี้ทำให้เรารู้ว่ากว่าที่เราจะได้อะไรมาต้องแรกกับความเหน็ดเหนื่อยของเราก่อนถึงจะได้สิ่งนั้นมา