เด็กไทยทุกวันนี้เรียนกันหนักจริงๆ ผู้ปกครองเองก็รู้แต่ก็ไม่สามารถต้านกระแสสังคมได้เมื่อเพื่อนๆลูกเรียนกวดวิชาเรียนพิเศษแล้วลูกเราจะไม่เรียนได้อย่างไร  ปัจจุบันเด็กเรียนอยู่ประถม3 ต้องเรียนล่วงหน้าของประถม 4หรือ5 อยู่มัธยม 2ต้องเรียนของ มัธยม 3 หรือ4 บางทีถึง 5