ความเห็น 16168

English For You

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.135.146
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณอาจารย์ที่กรุณาเล่าเรื่องดีๆ...
 • เรียนเสนอห้องสมุกให้ทำชุด
  "เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (self-learing English)"
 • ผมไปเรียนบาลีที่วัดท่ามะโอ หลักสูตรฆราวาสรุ่น 2...
 • อาจารย์ทันตแพทย์(อ.จี๊ด)รุ่น 1 มี MP3 ประกอบการเรียนของพระอาจารย์ท่านหนึ่ง ทำให้เราศึกษาด้วยตนเองเพิ่มเติมได้ โดยอ่านหนังสือไปพร้อมกับฟัง MP3
 • ถ้าห้องสมุดทำหนังสือเป็นชุดวิชาง่ายๆ มีแผ่น MP3 ให้ฟังแบบห้อง sound lab. หรือให้อาจารย์ ทีมงาน นิสิตยืมหรือ download ไปฟังพร้อมกับหนังสือได้น่าจะดีมาก
 • อีกวิธีหนึ่งที่ทำได้ไม่ยากนักคือ ทำ VCD
 • ไม่แน่นะครับ... ห้องสมุด มน. อาจจะเป็น "ลกรร.(แหล่งการเรียนรู้ / learning center) ทางด้านภาษาที่เป็นขวัญใจของคนหมู่มากไปเลยก็ได้
 • ทำภาษาพม่าด้วยก็ดีนะครับ ทำอะไรทั้งทีควรทำให้ไม่เหมือนใคร ภาษาพม่านี่ทำขายได้เลย...
 • ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ...