คุณลักษณะของครูที่เพื่อนร่วมงานต้องการ

ครูดี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ต้วอย่าง นางสาวเสาวลักษณ์ รุจิเรข 415188528

คุณลักษณะของครูที่เพื่อนร่วมงานต้องการ

 

                การทำงานร่วมกันของครูจะช่วยให้งานที่ครูรับผิดชอบมีความเจริญก้าวหน้าอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ส่งผลให้สถานศึกษามีความเจริญเติบโตและเข้มแข็ง   ก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนอันเป็นเป้าหมายปลายทางเชิงอุดมคติในการจัดการศึกษาของสังคม
                ในการทำงานร่วมกัน  ครูจะต้องรู้จักปรับปรุงตนเองให้มีคุณลักษณะที่เป็นที่ต้องการของเพื่อนร่วมงาน  ในทัศนะของข้าพเจ้ามีความเห็นว่า  ลักษณะที่เพื่อนร่วมงานต้องการประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้
               
มีความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงาน 
                                ข้าพเจ้าเชื่อว่า  ทุกคนชอบความจริงใจ  ต้องการความจริงใจจากผู้อื่น  ถ้าไม่มีความจริงใจต่อกันก็จะมีแต่ความละแวงแคลงใจกัน  ขาดความไว้วางใจกัน  ความสามัคคีกลมเกลียว  และความเอื้ออาทรต่อกันจะเกิดขึ้นไม่ได้
           ไม่ทำตัวเป็นคนที่ชอบนินทาเพื่อน

             ทุกคนไม่ชอบถูกนินทา  เพราะทำให้บาดใจ  รำคาญใจ  สะเทือนใจ  เสียความรู้สึก  การนินทาเป็นการกล่าวถึงความบกพร่อง หรือความเสียหายของผู้ที่เรากล่าวถึง  เป็นการมองกันในแง่ร้าย  อันเป็นสาเหตุให้เกิดการวิวาทบาดหมาง  แตกสามัคคี
          ไม่ทำตัวเป็นคนที่ชอบซัดทอดความผิดให้เพื่อน
                            การทำงานร่วมกันความบกพร่องผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ  การซัดทอดเป็นการยกตนว่าเหนือกว่าผู้อื่น  และโยนความผิดให้ผู้อื่น  การซัดทอดกันไม่ช่วยให้งานสำเร็จ  ฉะนั้น  เมื่อเกิดความผิดพลาด บกพร่องต้องรับผิดชอบร่วมกัน  ต่างแสดงน้ำใจต่อกัน   มิตรภาพจะได้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
          รู้จักยกย่องชมเชยในสิ่งสมควร
                          เมื่อเพื่อนทำดีควรกล่าวชม  เป็นการให้กำลังใจ  สนับสนุนให้การยืนยันในความดีนั้น   แต่ต้องเป็นการยกย่องที่จริงใจ  ไม่ใช่เสแสร้งแกล้งทำ
          ให้ความร่วมมือในงานของเพื่อนด้วยความเต็มใจ
                       การงานต่าง ๆแม้จะได้มีการแบ่งแยกงานไปตามความรับผิดชอบแล้วก็จริง  แต่ถ้างานของคนหนึ่งเสียหาย  ความเสียหายก็จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมด้วย  การช่วยเหลือเกื้อกูลกันจะทำให้งานสำเร็จเร็วขึ้นและเกิดผลเสียหายน้อยที่สุด      หากเรื่องที่เพื่อนรับผิดชอบอยู่มีข้อบกพร่อง  ต้องรีบบอกให้เพื่อนทราบแล้วรีบหาทางแก้ไข
            
ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนบ้าง
                     การรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนเป็นการให้เกียรติเขา  แม้จะขัดหรือตรงข้ามกับความเห็นของเราก็รับฟังได้  การไม่ยอมรับความคิดเห็นทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีความหมายต่อเพื่อนในกลุ่ม
            
หลีกเลี่ยงการทำตัวเหนือเพื่อน 
                    เพราะไม่มีใครอยากเห็นใครเด่นเกินใคร  แม้ความเด่นนี้จะเป็นความรู้ความสามารถและความดีจริง  อาจมีบางคนชอบอิจฉาริษยาให้ร้ายป้ายสีได้  ถือหลักอ่อนน้อมถ่อมตน  มักจะไม่สะเทือนใจคน  ควรทำตนให้เสมอต้นเสมอปลาย  ถึงแม้หน้าที่การงานสูงขึ้น  แต่ความเป็นกันเองระหว่างเพื่อนอย่าเปลี่ยนแปลง  ควรคบหากันแบบเดิม  ต้องใจกว้างและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อน     
           
สร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกันให้มาก
                       การพบปะกันทำให้เกิดความคุ้นเคยกัน  การได้มีโอกาสช่วยเหลือเกื้อกูล  รับผิดชอบภาระกิจร่วมกัน  จะทำให้สนิทสนมกันมากขึ้น 
           
ให้ความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือเพื่อนในยามทุกข์ร้อน
                        เราจะรักเพื่อน  เข้าใจเพื่อนมากขึ้นเมื่อยามยาก  ใครเป็นเพื่อนแท้  เพื่อนเทียมก็จะเห็นกันได้
            
ลักษณะเหล่านี้แหละที่เพื่อนร่วมงานต้องการ  สิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้เราและเพื่อนร่วมงานสามารถทำงานร่วมกันอย่างทุ่มเท  อย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย  อย่างไม่เห็นว่าเป็นงานของเขา หรือของใคร  แต่จะรู้สึกว่าเป็นงานของเราร่วมกัน

 

ผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผ
           
             

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข้อคิดชีวิตครูความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ถูกต้องค่ะ ลักษณะแบบนี้แหละที่เพื่อนต้องการ แต่เพื่อนไม่มีคุณลักษณะแบบนี้ต่อเราเลย เรายังต้องรักษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เหล่านี้ไว้ ไหมเอ่ย???

เขียนเมื่อ 

+ สวัสดียามเช้าค่ะ....

+ ได้ข้อคิดมากมายค่ะ....

+ ทำให้ได้ทบทวนตัวเองว่า...ตัวเองทำอะไรไปแล้วบ้างและควรจะทำอะไรเพิ่มอีก

+ ขอบคุณค่ะที่ทำให้ได้ทบทวนตัวเอง

สวัสดีครับ

ที่กล่าวมาผมว่าทุกอาชีพต้องการคนแบบนี้ทั้งนั้นเลยครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดี คุณNONGYAO

  • ตามความเห็นของครูดีเห็นว่า เราควรรักษาและสร้างเสริมลักษณะดี ๆเหล่านี้ต่อไป ทั้งนี้เพื่อตัวเองไม่ไช่เพื่อผู้อื่น ที่เห็นชัด ๆก็คือคนเขาก็ไม่ชอบเรา ถ้าเราไม่มีคุณลักษณะเหล่านี้ ส่วนคนที่เขาไม่มีลักษณะแบบนี้ เราและคนอื่น ๆก็คงไม่ชอบเขาเหมือนกัน จะเห็นว่าคนที่เสียหายไม่ใช่เราแต่เป็นเขา ดังนั้น เขานั่นแหละควรแก่การได้รับความเมตตาจากเรา สัพเพสัตตา สรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันหมดทั้งสิ้น...


                                                                       ครูดี

หมายเลขบันทึก

191510

เขียน

01 Jul 2008 @ 03:12
()

แก้ไข

14 Jun 2012 @ 14:44
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก