มานั่งนึกทบทวนเกี่ยวกับจังหวะดนตรีไทยที่เรียนมาตั้งแต่สมัยมัธยม..มันก็นานหลายปีแล้ว
แต่พอนึกๆได้ว่าจะต้องประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
1.  ห้องเพลง
2.  จังหวะ
3.  ตัวโน๊ต
 ทั้ง 3 อย่าง จึงจะประกอบเป็นโน๊ตเพลงไทย

ห้องเพลง จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 ห้อง ซึ่งเป็นห้องปกติ สม่ำเสมอ ใน 1 แถว ดังนี้

                        / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 /

จังหวะ คือว่าในแต่ละห้องเพลงจะต้องมีโน๊ตบรรจุได้ 4 จังหวะ คือใช้เครื่องหมาย - แทนจังหวะ 1 จังหวะ ดังตัวอย่าง

                     /----/----/----/----/----/----/----/----/

สมมตลองใส่ตัวเลขแทนขีด
                    /1234/1234/1234/1234/1234/1234/1234/1234/

ตัวโน๊ต จะใช้สัญลักษณ์ที่เป็นแบบสากลแต่เขียนเป็นไทย คือ
โด        ------------         ด
เร         -------------        ร
มี          -------------       ม
ฟา         -------------      ฟ
ซอล      -------------       ช
ลา         -------------       ล
ที           -------------      ท

เราจะทราบได้ทันทีว่าตัวโน๊ตตัวใดมีความยาวเสียงเท่าใดให้ดูที่ ----เช่น

---ด  ---ร  ---ม  ---ฟ (4 ห้องเพลง) 3 ตัวแรกไม่ออกเสียงเพราะว่าไม่มีโน๊ตเพลงอยู่ หลังตัวอื่นๆจะเริ่มออกเสียง
    ด  ---ร    ---ม     ---ฟ
     1 2341  2341   2341

ไม่รู้ว่าจะถูกต้องตามหลักทฤษฏีหรือเปล่าก็ไม่ทราบ...สรุปตามเท่าที่ผมยังจำได้...นำมาเขียนลงบล๊อกก็เพื่อกันลืม.....เล่าสู่กันฟังครับ